Top 10 similar words or synonyms for entanglement

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for entanglement

Article Example
Kvantesamanfiltring Kvantesamanfiltring (eng. "quantum entanglement") er eit kvantemekanisk fenomen, der to eller fleire kvantemekaniske objekt, som elektron, foton eller molekyl, må skildrast som ein heilskap om dei har vore så nær kvarandre at dei har påverka kvarandre. Ein seier at dei har vorte samanfiltra. Den kvantemekaniske teorien seier så at sjølv om avstanden mellom dei samanfiltra partiklane vert stor, til dømes avstanden frå jorda til månen, så må dei reknast som same system. Og måler ein den eine partikkelen, vil ein samstundes ha avgjort eigenskapane til den andre partikkelen, uavhengig av avstanden mellom dei. I tillegg seier teorien at eigenskapane til begge partiklane ikkje vert avgjort før ein måler den eine av dei. Kvantesamanfiltring er kanskje derfor den delen av kvantemekanikken det kan vere vanskelegast å fatte.
Alanis Morissette I april 2004 leidde Morissette utdelinga av Juno-prisen, kledd i ei morgonkåpe, som ho tok av for å syna fram ei kroppsfarga drakt under. Dette var meint som kritikk mot dei nye strenge reglane mot å visa hud på fjernsyn i USA, grunna hendinga med Janet Jackson og Justin Timberlake under Super Bowl tidlegare det året. I mai gav Morissette ut si sjette plate, med tittelen "So-Called Chaos", som fekk moderate salstal. Året etter gav ho ut ei akustisk nyinnspeling av "Jagged Little Pill" i samarbeid med kaffibarkjeden Starbucks. I 2005 gav ho også ut ei ny samleplate. I 2008 gav ho ut sitt sjuande album, "Flavors of Entanglement", og forlét etter dette Maverick Records.