Top 10 similar words or synonyms for elvis

presley    0.742134

costello    0.590056

orbison    0.583312

neil    0.554718

donovan    0.554375

domino    0.541208

berry    0.538937

dylan    0.537608

billy    0.533322

fats    0.530402

Top 30 analogous words or synonyms for elvis

Article Example
Elvis Namnet er ei anglisering av namnet til den irske helgenen Ailbe av Emly. Tydinga av dette namnet er usikker, det kan ha blitt forstått i mellomalderen som ei avleiing av irsk "ail", 'stein'.
Elvis Namnet blei likevel mykje meir populært då karrieren til Elvis Presley tok av.
Elvis Namnet Elvis var i bruk før det blei gjort kjend av Elvis Presley (1935–1977), til dømes av den amerikanske embetsmannen Elvis Jacob Stahr, Jr. (1916–1998), som var fødd same året som far til Presley, Vernon Elvis Presley.
Elvis Namnet har rundt 131 brukarar i Noreg.
Elvis Elvis er eit opphavleg engelskspråkleg mannsnamn
Elvis Det er særleg blitt kjend gjennom songaren Elvis Presley.
Elvis Ei vanleg forklaring av opphavet til namnet er at det skal koma frå det gammalengelske "Eall-wīs", som tyder 'allvis', men dette namnet er ikkje kjend frå angelsaksiske kjelder. Overgangen frå lyden "w" til "v" i moderne engelsk er også lite sannsynleg. Det er mogleg at forklaringa er inspirert av det norrøne mytologiske namnet Alvíss. Andre alternative ordsoger som er blitt føreslått inkluderer at det er eit etternamn avleidd frå Eloise, er ei avleiing av eit etternamn som Elwes, eller at det er knytt til namnet "Alwyn".
Elvis Det har 1324 brukarar i Sverige.
Elvis Presley av Elvis Presley I andre halvdel av 1955 byrja singlane Presley spelte inn hos Sun Records å klarte på den nasjonale country and western-lista, «Baby Let's Play House» og «I Forgot to Remember to Forget» so nådde høvesvis 5. og 1. plassen. Colonel Tom Parker, den nye manageren til Presley hadde lang erfaring med RCA via den tidlegare klienten sin, songaren Eddy Arnold, særleg med sjefen for Country and Western- og Rhythm and blues-avdelinga, Steve Sholes. Etter oppfordring frå Parker, kjøpte Sholes den 21. november 1955 kontrakten til Presley frå Sam Phillips, sjefen for Sun Records og Studio, for ein uhøyrt sum på 35 000 dollar. Presley og rock and roll hadde enno ikkje slått an og var stort sett ukjend for dei store plateselskapa, men dette albumet, og hitsingelen «Heartbreak Hotel», synte det store potensialet. Det vart det første popalbumet til RCA som tente meir enn ein million dollar, og i 1966 hadde det seld over ein million eksemplar.
Elvis Presley av Elvis Presley Same innhaldet som 1999-utgåva, men med songane i same rekkefølgja som på originalplata, etterfølgd av dei seks bonusspora.