Top 10 similar words or synonyms for eigenart

ståstad    0.730656

tidsalder    0.722591

integritet    0.720382

personlegdom    0.701188

kompetansen    0.695919

løpende    0.692462

debutsesong    0.690177

itiro    0.690033

nasjonalskald    0.687490

evolusjonsteori    0.674725

Top 30 analogous words or synonyms for eigenart

Article Example
Folkerøystinga i 1994 "Trugsel mot kulturell eigenart:" Norsk kulturell eigenart vil bli truga av økonomiske interesser.
Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar LNU skal vere ein interesseorganisasjon for medlemsorganisasjonane, og fremme medlemsorganisasjonanes felles interesser og eigenart overfor myndigheiter og viktige samfunnsinstitusjonar.
Marianne Faithfull "Broken English" etablerte henne som musikant med ein heilt ny eigenart. Ho har sidan då spela inn musikkalbum og turnert jamt og samt.
Identitet Omgrepet vert òg bruka meir relativt om ein sum av element som gjev ein person, ein organisasjon eller eit samfunn eigenart (særhått).
Atlas i ryggsøyla Atlas sin eigenart er at den manglar kropp. Den er ringforma og er samansett av ein framre og bakre boge, samt to sideliggjande masser.
Bergensarar Om det i det heile tatt finst, så er det bergenske lynnet i dag oppfatta som ein eigenart, ofte med negativt forteikn.
Heilag Som bibelsk uttrykk viser ordet "heilag" til Guds grunnhått og eigenart, åtskilt og opphøgd frå alt som er ureint. Etter gammeltestamentleg lære måtte ingen komme nær det heilage utan å vere reinsa eller vigsla.
Turisme i Noreg Både økoturisme og geoturisme er opptekne av bærekraftig utvikling og å ta vare på lokalsamfunnets eigenart. Men mens økoturismen fokuserer på naturbaserte reiselivsbedrifter og gjev retningslinjer som skal sikre ei økonomisk bærekraftig utvikling av småskala, naturbasert reiseliv i lokalsamfunnet, handlar geoturismen om heile reisemålet/destinasjonen, og ikkje berre enkeltbedrifter som finst på staden.
Kautokeino kommune Kommunevåpenet er ein lavvo i gull på blå grunnfarge. Lavvoen symboliserer kommunen sine tradisjonar frå samisk kultur og eigenart. Fargen gull er eit symbol på den samiske kulturen sin rikdom og mangfald. Den blå botnen står for arktisk klima og natur.
Grafisk profilering Omgrepet "profilering" kjem frå av ordet "profil". Ein profil er noko som utmerkar seg på ein karakteristisk måte med særtrekk og eigenart. Behovet for profilering kjem når for eksempel ei bedrift eller organisasjon ønskjer å markere seg overfor kundar og medlemmer, og vil framstå tydeleg og gjenkjenneleg, einskapleg og velorganisert. Ein grafisk profil kan også styrke bedriftskulturen og opplevinga dei tilsette har av einskap. Nye profilar kan dessutan gi signal om generell fornying og nye mål for verksemda.