Top 10 similar words or synonyms for discussion

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for discussion

Article Example
Godwins lov Godwins lov er eit postulat som seier at "«dess lenger ein diskusjon på internett går, dess meir sannsynleg er ei samanlikning som involverer nazisme eller Hitler»" («As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches one.»)
Dølen Avisa får nytt namn og bladsidene vert delt i to. Øvstedelen (og alltid største delen) inneheld artiklar skrivne på riksmål og nedstedelen ("kjellarane") inneheld stoff skrive på landsmål. Avistrykket i den nye pressa er betre. Riksmålsstoffet er noko strammare redigert, overskrifter som "Naturvidenskab", "Udlandet", "Indlandet" og "Forskjelligt" kjem ofte att. I mange artiklar skriv han om Norden og om skandinavisme, til dømes "Den nyeste skandinaviske Discussion" (nr. 22-23-24).