Top 10 similar words or synonyms for comparative

syntax    0.917102

saharan    0.911903

psychology    0.910688

morphology    0.910246

linguistics    0.909154

avian    0.906001

theoretical    0.905826

anthropology    0.894553

phonology    0.894267

grammatical    0.893370

Top 30 analogous words or synonyms for comparative

Article Example
Husstøvmidd Stewart GA, Kollinger MR, King CM, Thompson PJ. A comparative study of three serine proteases from Dermatophagoides pteronyssinus and D. farinae. Allergy 1994;49(7):553-60
Henderson Hill Henderson Hill er ein isfri ås 0,8 nautiske mil nordaust for Mount Falconer, med ei høgd opp mot 700 moh på nordsida av Taylor Valley i Victoria Land i Antarktis. Namnet Henderson Hill finst på eit skissekart frå 1968 laga av Victoria University of Wellington Antarctic Expedition (VUWAE), 1965–66, og er truleg kalla opp etter Robert A. Henderson, eit medlem av feltgruppa frå VUWAE og seinare tilsett ved Museum of Comparative Zoology ved Harvard University.
Henry Gray I 1848, medan han framleis studerte, mottok han Royal College of Surgeons-prisen for artikkelen «The Origin, Connexions and Distribution of nerves to the human eye and its appendages, illustrated by comparative dissections of the eye in other vertebrate animals» ("Opphav, forbindelsar og fordeling av nervar til menneskeauga og tilknytte vedheng, illustrert ved komparative samanlikningar med auga i andre ryggbeinsdyr"). I 1852 blei han vald inn som medlem av Royal Society, og i det fylgjande året mottok han Astley Cooper-prisen på 300 guineamyntar for avhandlinga «On the structure and Use of Spleen» ("Om strukturen og funksjonen til milten").
Vladimir Nabokov Den vesle familien kom først til Manhattan i New York, der Vladimir Nabokov fekk arbeid ved American Museum of Natural History. Han blei kjend med Edmund Wilson, som hjelpte han med å bli utgjeven også i USA. Den første romanen til Nabokov skriven på engelsk, "The Real Life of Sebastian Knight", kom ut i 1941. Same året blei han tilsett ved Wellesley College i Massachusetts som "lecturer" i samanliknande litteratur. Stillinga var skreddarsydd for han, og gav han fritid og pengar nok til å kunne skriva og studera sommarfuglar. Nabokov grunnla sitt eige russisk-fakultet, og førelas underhaldande om russiske forfattarar, både ved Wellesley og på ein USA-turné. Han arbeidde også ved Museum of Comparative Zoology i Cambridge i Massachusetts. I 1945 fekk han amerikansk statsborgarskap. Gjennom eit veksande vennskap med Morris Bishop kom Nabokov til Cornell University i Ithaca i New York.