Top 10 similar words or synonyms for causes

practices    0.914898

injury    0.913662

veterinary    0.911624

instability    0.908663

speeches    0.907347

econometrica    0.906492

criticism    0.905816

structural    0.904030

taxa    0.903397

belief    0.901427

Top 30 analogous words or synonyms for causes

Article Example
Adam Smith Smith flytta til London i 1776, der han utgav boka som har den fulle tittelen «An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations», som omhandlar det forfattaren meiner er dei positive konsekvensane av økonomisk liberalisme. Ho dekte tema som eigeninteresse, korleis marknaden fungerer og kor viktig frihandel og internasjonal spesialisering etter forfattaren sitt syn er.
Donald Davidson Davidson sin ontologi inkluderer "hendingar" saman med personar og andre objekt. I essayet "Actions, Reasons and Causes" argumenterer Davidson mot det rådande synet om at aktøren sine grunnar for å handle ikkje kan vere årsak til handlinga. Dette synet (som ein gjerne tilskreiv Wittgenstein) var basert på at kausallovar måtte vere presise og mekanistiske. Davidson argumenterte for at sjølv om grunnen vert uttrykt upresist, kan det å ha ein grunn likevel vere ein tilstand som kan forårsake åtferd.
Peter Harboe Frimann I dødsbu-auksjonen etter Peder Harboe Frimann kom det fram at han eigde 50 bøker. Talet på titlar er ikkje høg, men inventarlista synte at han i bokhylla hadde åtte bøker og verk på tysk av filosofen Immanuel Kant, hovudarbeidet til filosof og grunnleggjar av faget økonomi; "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" (1776), av Adam Smith. Av dei 50 titlane som blei registrert i dødsbuet kunne berre ei utgjeving kategoriserast som skjønnlitteratur. Dette samsvarar kanskje med ei ytring Peder Harboe Frimann hadde i 1790: "Jeg har aldrig beskieftiget mig med Poesien con amore".
Prelude/Angry Young Man Songen glir så over i «Angry Young Man», som handlar om ein ung, militant opprørar som kjempar mot vonde ting i livet trass stadig mislukka hendingar («He refuses to bend, he refuses to crawl / And he's always at home with his back to the wall / And he's proud of his scars and the battles he's lost / And he struggles and bleeds as he hangs on his cross / And he likes to be known as the angry young man»). Songen stiller ein konstrast med den sinte ungdomen og den modne, livstrøytte utsikta, som ein kanskje kan sjå som den unge mannen som eldre nokon som ein gong kjende seg som ein sint, ung mann gjer («I believe I've passed the age of consciousness and righteous rage / I found that just surviving was a noble fight / I once believed in causes too / I had my pointless point of view / And life went on no matter who was wrong or right».)
Charles Lyell Sir Charles Lyell vert i lag med James Hutton rekna som fedre for den moderne geologien, i den forstend at dei utvikla geologien til ei eiga vitskapsgrein. Det viktigaste arbeidet hans var omfattande lagfølgestudiar for å reie ut forskjellige tidsepokar, studiar som han utførte i 1830-åra. Den viktigaste publikasjonen kom i 1830: "Principles of Geology", med undertittelen "Being an inquiry how far the former changes of the earth's surface are referable to causes now in operation." Ei anna avhandling var "Elements of Geology" (1838) og begge var lenge viktige lærebøker. Lyell utforma aktualitetsprinsippet, som seier at alle dei geologiske prosessane som har virka gjennom historia til jorda, òg virkar i vår tid, og ved å studere dei kan ein finne årsaka til dei endringane jorda har gjennomgått. Arbeidet hans stod i sterk konstrast til katastrofeteorien, som då var herskande.