Top 10 similar words or synonyms for binde

binda    0.855218

knyta    0.816833

henge    0.814287

kople    0.800580

knyte    0.800012

slåast    0.794366

kitta    0.737065

bindast    0.736210

røre    0.734089

henga    0.719927

Top 30 analogous words or synonyms for binde

Article Example
Hypersensitivitet I staden for å binde seg til komponentar i celleoverflata, så vil antistoffa binde til reseptorar i celleoverflata, som anten hindrar den tiltenkte liganden i å binde seg til reseptorar, eller som etterliknar effektane til liganden slik at cellesignaliseringa vert svekka.
Loddebolt Ein loddebolt er eit verktøy som blir bruka til å mekanisk og elektrisk binde saman to metalliske overflater. Denne prosessen blir kalla "lodding".
Noregsmeisterskapen i fotball for menn 1955 Lillestrøms lag: Anders Binde, Hans Hansen, Kjell Waaler, Rolf Wahl, Ivar Christiansen, Svein Bergersen, Odd Karlsen, Ivar Hansen, Sverre Borgersen, Gunnar Arnesen og Per Sæther.
Fylkesveg 763 Han tar av frå E6 i Steinkjer og går i retning nord-aust langs sørsida av Snåsavatnet til Snåsa. Han passerer tettstadane Binde og Jørstad, samt helleristninga "Bølareinen".
Armering Å binde armering – altså å montere armeringsjern på rett måte – er eit eige yrke med fagbrev der ein får tittelen «jernbindar».
Radon Radon som stig op frå berggrunnen, har liten evne til å binde seg til materialar, og gassen kan difor lett komme ut i lufta vi pustar. Radongass er usynleg og luktfri, og berre målingar kan fastslå radonkonsentrasjonen.
Rettsleg handleevne Rettsleg handleevne er eit juridisk omgrep som omhandlar i kva grad ein person har evne til å binde seg rettsleg og påta seg ansvar, for eksempel ved avtale, testament eller inngåing av ekteskap.
Huftarøy På sørspissen av Huftarøy går Selbjørnsbrua over til Selbjørn, som er den nest største øya i Austevoll. Hausten 2005 vart bruprosjektet Austevollsbrua sett i gang, og i 2008 stod bruprosjektet som skal binde Huftarøy saman med Hundvåkøy ferdig.
Vasskilje Vasskilje er eit hinder for elvefart. I førindustriell tid vart vasskilja kryssa ved at ein bar båtane over land ved visse stader . Seinare vart det bygd kanalar for å binde saman tilstøytande nedslagsfelt.
Tåg Ei ljåtåg har vore mykje brukt til å binde ljåen til orvet. Tåga er både lett og passeleg elastisk. Sveipte korger har vorte samansydde med tæger. Tæger har og vorte brukte til å lappe sko og lage trinser på skistavar.