Top 10 similar words or synonyms for amfibier

øgler    0.768034

amfibium    0.764320

krypdyr    0.762515

ørner    0.759984

rovfuglar    0.759638

blautdyr    0.756069

sommarfuglar    0.747571

måsar    0.744755

måse    0.744017

haukefamilien    0.743469

Top 30 analogous words or synonyms for amfibier

Article Example
Vormedalsheia landskapsvernområde Av reptiler og amfibier er frosk, stålorm og hoggorm påvist i Vormedalsheia.
Vilt I den norske viltlova frå 29. mai 1981 vert vilt definert som «alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr».
Hjälmaren I Hjälmarens vestre del er det eit naturreservat der ein m.a. finn magel øgler og amfibier. I periodar finn ein større bestandar av fuglar i våtmarkene i og omkring naturreservatet. Hjälmaren ha i tillegg kreps og fisk såsom åbor, gjørs og gjedde. Den trua fiskarten asp finst i sjøen.
Jakt I Noreg er jakt regulert av "Lov om viltet av 1981". Som hovudregel er alt vilt freda om ikkje anna er spesifisert med lov. Viltlova regulerer alle viltlevende landpattedyr og fuglar, amfibier og krypdyr. Føremål med loven er «at viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.» Alle som skal jakte på vilt i Noreg må ha bestått jegerprøven.