Top 10 similar words or synonyms for åge

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for åge

Article Example
Åge Åge og Aage er opphavleg danske mannsnamn avleidde frå det norrøne namnet "Áki", som er ei kjæleform av "*anu" og tyder 'far'/'liten far'. "Aki" er ei gammaldansk form av namnet. I Danmark var "Aage" eit svært populært namn på gutebarn fødde på fyrste halvdel av 1900-talet. Åke er den svenske forma av namnet.
Åge Åge og Åke har norsk namnedag den 8. mai.
Åge Namnet har vore kjent i Noreg sidan 1200-talet. I 2009 var det 4559 menn som heitte Åge og 1699 menn som heitte Aage i Noreg.
Åge Personane på lista er ordna kronologisk etter fødselsår.
Åge Ellingsen Ellingsen spelte 67 offisielle landskampar for Noreg, og deltok under vinter-OL for Noreg i 1984 i Sarajevo med 11. plass, og i 1988 i Calgary med 12. plass. Han er no trenar på NTG-Lillehammer og ekspertkommentator under ishockeykampar på NRK.
Åge Simonsen Åge Simonsen (fødd 3. mars 1953 i Stavanger) er ein norsk biolog, zoolog og tidlegare saksbehandlar i Norges Miljøvernforbund.
Åge Simonsen Han var tilsett som fagansvarleg for naturvern i Norges Miljøvernforbund fram til han vart sagt opp i mai 2009. Simonsen hevda at oppseiinga var grunnlaus, men tapte både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Anken til Høgsterett vart avvist av Høgsteretts ankeutval.
Åge Aleksandersen Han har òg arbeidd som musikkprodusent, mellom anna for DDE.
Åge Starheim Starheim har vore medlem av Selje kommunestyre sidan 1976 og var ordførar i Selje i perioden 1984–1989. Han representerte då Høgre.
Åge Danielsen Danielsen vart utnemnd til stillinga i statsråd i 1996, og tiltredde 1. februar 1997. Tidlegare hadde han vore tilsett som fylkesrådmann i Nordland, direktør for Nordland distriktshøgskole, departementsråd i Forsvarsdepartementet og administrerande direktør i Statskonsult.