Top 10 similar words or synonyms for ursmarus

bertuinus    0.839068

remaclus    0.834602

aldegondis    0.807751

gangolf    0.807594

bertinusabdij    0.802294

salvatorabdij    0.798196

audomarus    0.797772

quintinus    0.796440

pietersbanden    0.796248

theodardus    0.788565

Top 30 analogous words or synonyms for ursmarus

Article Example
Hidulfus van Henegouwen Samen met de heilige Landelinus en Ursmarus staat hij bekend als mede-stichter van de abdij van Lobbes. Op het einde van zijn leven trad hij er is als monnik.
Abel van Reims Het lichaam van Abel werd samen met dat van Ursmarus en Erminus in 1408 of 1409 overgebracht van Lobbes naar Binche. De graftombe bevindt zich in de crypte van de Sint-Ursmaruskerk te Lobbes.
Zegelsem Zegelsem is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Brakel. Zegelsem telt zo'n 1050 inwoners en de oppervlakte bedraagt ongeveer 900 hectare. De plaatselijke kerk heeft Ursmarus als patroonheilige.
Baasrode Tot en met de zeventiende eeuw werden ook Mariekerke en Sint-Amands begrepen onder de noemer Baasrode. Om een onderscheid te maken tussen de verschillende lokaliteiten werden daarom de patroonheiligen toegevoegd; "Baasrode-Sint-Ursmarus", "Baasrode-Sint-Amandus" en "Baasrode-Sinte-Maria".
Heriger van Lobbes Tijdens zijn periode als scholasticus van de abdijschool schreef Heriger voornamelijk in opdracht een aantal hagiografieën over heiligen. Zo schreef hij in 967 "Vita Ursmari" over Sint-Ursmarus, in 972 "Vita Remacli" over Sint-Remaclus en nog later "Vita Landoaldi" over Sint-Landoaldus. Dit laatste werk fungeerde als model voor de latere hagiografie.
Bazel (België) Over de stichting van de parochie van Bazel is geen duidelijkheid. Genoemd worden Sint Amandus en zijn gezellen (rond 680), de heilige Amelberga van Temse die halfweg de 8e eeuw actief was in buurgemeente Temse, en de markante heilige Ursmarus, van wie verhaald wordt dat hij in het begin van de 8e eeuw een stamhoofd moest kidnappen, eer de bevolking haar geloof wilde belijden in de verrijzenis van Christus.
Abdij van Aulne Volgens de plaatselijke legende zou de Abdij van Aulne gesticht zijn in 637, door de berouwvolle struikrover Landelinus, die ook de naburige abdij van Lobbes stichtte. Tot het jaar 889, toen de abdij niet langer onder de voogdij van Lobbes ressorteerde, blijft de geschiedenis vrij duister. Onder het stimulerende bewind van Ursmarus, 2e prior van Lobbes, en van Pepijn van Herstal kende Aulne een snelle ontwikkeling. In 880 werd de abdij geplunderd door de Noormannen, waarna ze een vijftigtal jaren in puin bleef liggen, tot ze weer uit haar as verrees, door de tussenkomst van de Luikse bisschop Richarius (922-945).
Vlassenbroek Vlassenbroek lag in een nat poldergebied, terwijl vroeger in de omgeving ook het bosgebied Vlassenhout lag. Volgens sommigen omvatte Baasrode in de vroege middeleeuwen het huidige Baasrode, Mariekerke, Sint-Amands en ook Vlassenbroek. Rond de 11de eeuw viel het domein uiteen en de parochie van Vlassenbroek kwam bij Dendermonde, terwijl de parochie Sint-Ursmarus van Baasrode naar de abdij van Affligem ging. Beide behoorden zeker sinds de 11de eeuw ook tot het Land van Dendermonde. Op wereldlijk vlak werd het door een vierschaar met meier en zeven schepenen bestuurd en was het afhankelijk van de heer van Dendermonde.
Ontstaan van Brussel Dat de stadsbevolking in het midden van de elfde eeuw al flink was aangegroeid, toont een document uit de abdij van Lobbes. In 1060 droegen de monniken hun patroonheilige Ursmarus in processie door Vlaanderen en veroorzaakten ze op de terugweg in Brussel een volkstoeloop. Het heiligenleven van Guido van Anderlecht verraadt de eerste spanningen tussen stad en platteland. Het verhaalt hoe Guido, een eerbare koster uit het landelijke Laken, wordt omgepraat door een Brusselse koopman om zijn dorp te verlaten en handel te gaan drijven op de Zenne. Later ziet hij het heilloze van deze weg in.
Lewinna (heilige) Om de naambekendheid van de Engelse heilige Lewinna in het graafschap Vlaanderen te vergroten, besloten de monniken van Sint-Winoksbergen de relieken mee te nemen op een plechtige rondgang "(delatio") doorheen Kust-Vlaanderen. Voor het opzet en het traject lieten ze zich inspireren door de monniken van Lobbes, die enkele jaren voordien hun abdij hadden bezocht met het schrijn van de heilige Ursmarus. De reis ging van Sint-Winoksbergen via Alveringem naar Leffinge, en zo verder naar Brugge, om uiteindelijk in Walcheren rechtsomkeer te maken.