Top 10 similar words or synonyms for tautologieën

inproducten    0.725837

minkowskitensor    0.711085

beginklinkers    0.707513

möbiusfunctie    0.701551

inhoudswoorden    0.699018

rijvectoren    0.695504

synalephe    0.689799

plakranden    0.688686

onderwerps    0.686919

bifid    0.686551

Top 30 analogous words or synonyms for tautologieën

Article Example
Tautologie (stijlfiguur) Voorbeelden van (nog) niet versteende tautologieën zijn:
Tautologie (stijlfiguur) Min of meer versteende tautologieën zijn bijvoorbeeld:
Tautologie (logica) Enkele schema's voor tautologieën zijn:
Tautologie (stijlfiguur) Tautologieën komen vaker voor als een taalfout dan als een stijlfiguur. Van het laatste geval is vaak sprake in versteend gebruik. Veel staande uitdrukkingen zijn tautologieën. Een tautologie kan soms dienen om een gevoel te versterken. Tautologieën die op die manier worden gebruikt kunnen niet als fout worden aangemerkt.
Tautologie (logica) Tautologieën kunnen geconstrueerd worden door logische equivalenties te gebruiken: als formula_3 dan is formula_4 een tautologie evenals formula_9. Bijvoorbeeld: formula_10 (contrapositie) wordt formula_11 en formula_12.
Tautologie (logica) Een andere manier om tautologieën te construeren is door regels uit de propositielogica te gebruiken. Zo geldt er dat als formula_4 en formula_14 dat er ook geldt formula_15. Een tautologie kan nu geconstrueerd worden door dit samen te voegen: formula_16.
Deductieve afsluiting Stel formula_7 en formula_2 bevat de afleidingsregels van propositielogica (waaronder formula_9 ). Door het toepassen van deze afleidingsregel bevat de deductieve afleiding ook formula_10 en, bij herhaaldelijke toepassing, ook formula_11, formula_12, etc. De deductieve afsluiting bevat ook, ongeacht de elementen in formula_1, de tautologieën van de propositielogica (bijvoorbeeld formula_14).
DPLL-algoritme Het is mogelijk om ook meer regels te gebruiken voor het vereenvoudigen van een verzameling clausulen, zoals subsumptie waarbij een clausule formula_5 wordt weggehaald als er een clausule formula_6 is waarvoor geldt formula_7; de clausule formula_5 wordt namelijk al vervuld als formula_6 vervuld wordt dus formula_5 is niet relevant voor het vervullen van de formule. Een andere regel is gebaseerd op tautologieën: een clausule kan weggehaald worden als het complementaire literals bevat want een dergelijke clausule is altijd te vervullen.
Empirisme Het empirisme gaat uit van de grondhouding dat we de dingen kennen uit ervaring. De logisch empirist Carl Hempel definieert empirisme als volgt: ""The fundamental principle of modern empiricism is the view that all non-analytic knowledge is based on experience."" Logisch empiristen zullen dus wel stellen dat wiskundige en logische waarheden (analytische oordelen) niet uit de ervaring voortkomen, maar daarentegen ook geen echte eigen inhoud hebben: het zijn tautologieën.
Contaminatie (taal) Deze contaminaties worden veelal niet op taalkundige gronden bestreden: het bezwaar is niet dat twee taalbouwsels zijn vermengd. Het bezwaar is op logica gebaseerd: "voor een week" betekent hetzelfde als "een week geleden", en in de combinatie staat dus een dubbele verwijzing naar het verleden. "Als vader" betekent hetzelfde als "vader zijnde", al is de laatste constructie wat ouderwets; opnieuw dubbelop. Daarom kunnen dit soort mengvormen ook als tautologieën worden opgevat.