Top 10 similar words or synonyms for notebomenlaan

leeuwerikstraat    0.685707

heresingel    0.668080

merelstraat    0.666555

roggenweg    0.663915

schildersbuurt    0.662244

fazantstraat    0.654465

neerbosscheweg    0.654258

azaleastraat    0.653337

bakenbergseweg    0.652407

oosterparkwijk    0.652124

Top 30 analogous words or synonyms for notebomenlaan

Article Example
Abstede Een kenmerkend geografisch element van de buurt is de Minstroom, een middeleeuws riviertje, dat vanaf de Maliesingel langs zuidelijk Oudwijk richting de Rembrandtkade in het noordoosten stroomt. De belangrijkste woonaders van de wijk zijn de van zuidwest naar oost lopende Abstederdijk en de Notebomenlaan/Bosboomstraat, met haaks daarop de Minstraat.
Abstede De bebouwing van de wijk is vrij gevarieerd. In delen van de wijk staan nog de authentieke negentiende-eeuwse arbeiderswoningen, terwijl in sommige straten ook nog herenhuizen zijn te vinden waarin authentieke kenmerken zoals kamer-en-suite, ornamenten, schouwpartijen en hardstenen vloeren bewaard zijn gebleven. Sinds de jaren tachtig en negentig bestaat echter de woningvoorraad voor een belangrijk deel uit sociale huurwoningen in de vorm van moderne rijtjeswoningen. Deze lichtgrijze of lichtgele woningen, vaak met oranje daken of geveldetaillering, zijn gebouwd in het kader van de stadsvernieuwing of stedelijke vernieuwing. Ze zijn te vinden langs het westelijke en uiterst oostelijke deel van de Abstederdijk, de Notebomenlaan, de Minstraat en het Minplein, en in de tussen de Abstederdijk en de Notebomenlaan gelegen woonhoven.
Abstede Langs de Abstederdijk - met de Minstroom een deel van het oude landschap - en Notebomenlaan stonden oorspronkelijk vooral arbeiderswoningen. De hoveniers die aan de Minstroom woonden, weigerden gedurende een lange tijd zich te laten onteigenen zodat de oorspronkelijke functie van het gebied hier en daar nog afleesbaar is in de oude vooral kleinschalige bebouwing, de vele monumenten en begroeiing. Dwars door de bestaande structuur werd de Homeruslaan aangelegd met daaraan bebouwing uit de jaren dertig en vijftig, met haar kenmerkende lange rijen woningen dan wel een sobere voorgevel. De laan sluit aan op de Adriaen van Ostadelaan, de zuidelijke grens van de Schildersbuurt.
Abstede In de jaren zeventig was Abstede een verwaarloosde buurt met weinig openbaar groen. Ondanks ingrijpende herstructureringsmaatregelen heeft de buurt zijn karakter grotendeels weten te behouden, mede omdat de bestaande bebouwing maatgevend was voor de nieuw te bouwen delen. De eis om te bouwen in de schaal van de omgeving heeft bebouwing opgeleverd die sober is en eenvoudig van vormgeving, zowel wat maat, schaal en massa als wat detaillering betreft. Op de binnenterreinen van twee voormalige hoveniersbedrijven tussen de Notebomenlaan en de Abstederdijk zijn in de jaren tachtig nieuwe woningen gerealiseerd.
Spoorlijn Hilversum - Lunetten Van Hilversum tot aan de aansluiting op de Centraalspoorweg bij spoorwegknooppunt Blauwkapel wordt de lijn momenteel gebruikt voor de reizigerstreinen tussen Hilversum en Utrecht Centraal. Daarnaast wordt de spoorlijn regelmatig gebruikt als omleidingsroute bij stremmingen tussen Amsterdam en Utrecht. Van station Utrecht Maliebaan tot de aansluiting Lunetten was de spoorlijn onderdeel van de route van de pendeldienst Utrecht Centraal – Utrecht Maliebaan. Het volledige traject tussen de aansluitingen bij Blauwkapel en de aansluitingen bij Lunetten werd ook gebruikt voor goederentreinen, extra treinen en bij omleidingen. Met de opheffing van de rangeersporen bij Lunetten in januari 2009 is de aansluiting op de lijn richting 's-Hertogenbosch komen te vervallen. De functie van de opgeheven rangeersporen is verschoven naar Utrecht Goederen, direct ten zuiden van Utrecht Centraal. In april 2011 heeft ProRail aangekondigd het gedeelte tussen de Koningsweg in Utrecht en de aansluiting Lunetten op te zullen heffen. Gedurende de aanleg van Randstadspoor en de tramlijn naar De Uithof zal deze route door bouwverkeer gebruikt gaan worden. Op 9 september 2012 vond de laatste Heimwee Express plaats over dit spoor, met een Mat '24 van het Spoorwegmuseum. Hierna is de spoorlijn tussen het Spoorwegmuseum en de aansluiting bij Lunetten buiten gebruik gesteld en in november 2012 is het spoor opgebroken tussen de Koningsweg en de voormalige aansluiting Lunetten en ten oosten van de Abstederdijk. Tussen de Abstederdijk en de Koningsweg bleef het dubbele spoor nog een tijd ongebruikt liggen, tot in februari 2016 de sporen en het ballastbed werden verwijderd, het spoor krijgt een tweede leven bij de Stoomtrein Goes - Borsele. De portaalmasten, zonder draden, bleven tot de definitieve opbraak van het tracé in 2016 eveneens staan. De AHOB-installaties aan de Koningsweg, Notebomenlaan en de Abstederdijk werden reeds verwijderd. Ten oosten van de Abstederdijk liggen twee kopsporen waarvan het oostelijke spoor geëlektrificeerd is.