Top 10 similar words or synonyms for markovproces

windusari    0.821338

polyvacuola    0.815630

definietheid    0.815298

deelalgebra    0.814756

sukosari    0.814656

mangunrejo    0.812845

plaatsparameter    0.812759

pagedangan    0.809669

iminiumion    0.808690

clairefeuille    0.807879

Top 30 analogous words or synonyms for markovproces

Article Example
Markovproces Een stochastisch proces formula_1 heet Markov-proces, als het de "Markoveigenschap" heeft, wat inhoudt dat voor alle n, formula_2 en formula_3 geldt:
Markovproces Men onderscheidt Markov-processen met
Markovproces De verzameling T heet "parameterruimte" en het waardenbereik X(T) "toestandsruimte".
Markovproces Het proces beschrijft de toestand formula_6 van een systeem op het tijdstip t. De Markoveigenschap luidt in woorden: de voorwaardelijke kans om het systeem op een tijdstip formula_7 aan te treffen in de toestand formula_8 gegeven de toestanden waarin het systeem zich op een willekeurig aantal voorgaande tijdstippen bevond, is alleen afhankelijk van de toestand formula_9 op het laatst gegeven tijdstip.
Markovproces In de kansrekening is een Markovproces een stochastisch proces dat de Markoveigenschap heeft, wat inhoudt dat het verleden irrelevant is om de toekomst te voorspellen wanneer men het heden kent. Het proces is genoemd naar de Russische wiskundige Andrej Markov, die de basis legde voor een grondige studie van dergelijke processen.
Markovproces Een Markovproces in discrete tijd en met eindige toestandsruimte heet een Markov-keten. Ook als de toestandsruimte niet eindig is, maar wel aftelbaar en discreet spreekt men wel van een Markov-keten. Zelfs wordt wel ieder Markov-proces in discrete tijd als keten aangeduid.
Brownse beweging (wiskunde) De brownse beweging is een Markovproces.
Stochastisch proces Markovproces: een stochastisch proces waarvan de voorwaardelijke verwachting van de toekomst ten opzichte van het heden, gelijk is aan de voorwaardelijke verwachting van de toekomst ten opzichte van het heden en zijn hele voorgeschiedenis. Dit modelleert een systeem zonder extern geheugen, dat wil zeggen waarvan de toekomstkansen volledig kunnen worden ingeschat door meting van de huidige toestand.
Geboorte- en sterfteproces Een geboorte- en sterfteproces is een Markovproces X(t) met een discrete toestandsruimte die een deelverzameling is van de natuurlijke getallen, waarin slechts momentane overgangen mogelijk zijn naar naburige toestanden, wat inhoudt dat een toestand slecht momentaan kan veranderen met -1 of +1, of gelijk kan blijven (veranderen met 0). Een overgang naar een hogere toestand, van k naar k+1, wordt een geboorte ("birth") genoemd, een overgang naar een lagere toestand, van k naar k-1 met k > 0, een sterfte ("death"). De overgangen vinden plaats met respectievelijke intensiteiten λ,de "geboorte-intensiteit", en μ, "stefte-intensiteit", dat wil zeggen dat de kans op een geboorte of een sterfte in het tijdsinterval tussen t en t + dt gelijk is aan respectievelijk λdt en μdt, terwijl de kans om meer dan een geboorte en/of sterfte in zo'n infinitesimaal interval verwaarloosbaar is. Dat het proces een Markovproces is, wil zeggen dat het een stochastisch proces is, waarvoor eenvoudig gezegd de "toekomst" gegeven het "heden" onafhankelijk is van het "verleden", dus hoe ook de huidige toestand "X(t) = k" tot stand is gekomen, de overgangskansen slechts afhangen van deze huidige toestand en niet van de voorgeschiedenis X(u), u < t van het proces.