Top 10 similar words or synonyms for kennisgebied

buidelroofdier    0.599017

détruire    0.592541

frustreert    0.589351

kennisveld    0.586040

shériff    0.582929

tripartiet    0.566143

vereenvoudigt    0.563242

epistemisch    0.557492

metier    0.550917

paretoprincipe    0.542712

Top 30 analogous words or synonyms for kennisgebied

Article Example
Vakgebied Een kennisgebied of onderzoeksgebied kan opgesplitst worden in deelgebieden, die op hun beurt weer in kleinere specialisaties verdeeld kunnen worden.
Textmining Tekstmining is een toegankelijker woord voor bepaalde onderdelen uit het brede gebied van computationele taalkunde. Dit kennisgebied houdt zich bezig met het verwerken van menselijke taal door computers.
Bodemkunde Dit kennisgebied richt zich in het bijzonder op de samenhang van bodemgebruik en bodembeheer uit het verleden met geschiedkundige ontwikkelingen van de mens en de samenleving.
Managementwetenschappen Het gaat hierbij volgens Godfroij (2010) niet alleen "om de bedrijfskunde in enge zin, maar ook om het kennisgebied van bestuur en management in het publieke domein". Godfroij stelt verder dat "dit kennisgebied betrekking heeft op bedrijven, maar ook op maatschappelijke organisaties, overheidsorganisaties, netwerken en complexe beleidsprocessen waar veel actoren bij betrokken zijn. Met deze brede definitie van het veld worden ook de raakvlakken en verwantschap tussen het publieke en private domein geaccentueerd..." Bedrijfskunde is dus hier een deel van de managementwetenschappen.
Bodemkunde Dit kennisgebied richt zich op de technologische toepassingen van bodems, zowel in landbouwtoepassingen als daarbuiten. Voorbeelden zijn de toepassing van bodems als ondergrond voor wegen, vulmateriaal, opslag van afval, etc.
Bodemkunde Landgebruik is van groot belang voor de samenleving. Wat zijn de effecten van verstedelijking, het omvormen van landbouwgrond voor andere toepassingen, verandering in bosbeheer, etc. op de bodem en de maatschappij? Dit zijn vragen waar dit kennisgebied zich mee bezighoudt.
Bodemkunde Om bodems duurzaam te beheren en te behouden is het belangrijk dat de samenleving het belang van bodems voor de maatschappij inziet. Dit kennisgebied houdt zich daarom bezig met onderwijs en voorlichting over bodems en bodemkunde.
Geschiedenis van de meetkunde Meetkunde (in andere talen en het (Oudgrieks: γεωμετρία; γῆ = aarde, μέτρον = maat, maatregel) is ontstaan als het kennisgebied dat zich bezighoudt met ruimtelijke relaties. Meetkunde (geometrie) was een van de twee velden van de pre-moderne wiskunde, het andere was de studie van getallen.
Hannes Alfvén Alfvén wordt beschouwd als een grondlegger op het gebied van de plasmafysica. Desondanks beschouwde hij zichzelf meer als elektrotechnicus dan als fysicus. Hij speelde een centrale rol in het onderzoek naar geladen deeltjesstraling, interplanetaire fysica evenals de voor hem doorslaggevend kennisgebied van de magnetohydrodynamica (MHD) – de studie van geleidende vloeistoffen en hun interactie met magnetische velden.
Doede Keuning volgens Rudy Kor (2008) op "al het gebroddel van managers en nog meer op adviseurs en pseudo-wetenschappers die maar wat aan rommelen bij het structureren van organisaties. Hij verwijt hun een ernstig tekort aan kennis en inzicht in het kennisgebied organisatieontwerp".