Top 10 similar words or synonyms for halogeenatomen

broomatomen    0.761730

diastereomeren    0.760937

pyrrolen    0.757492

aluminiumatomen    0.740777

oxazolen    0.740156

tautomeren    0.738335

propellanen    0.736798

natriumzouten    0.723161

aminegroepen    0.721522

annulenen    0.719578

Top 30 analogous words or synonyms for halogeenatomen

Article Example
Zuurhalogenide Zuurhalogeniden zijn over het algemeen veel reactiever tegenover nucleofiele reagentia dan de corresponderende zuren (halogeenatomen zijn veel beter als "leaving group" dan de hydroxylgroep), en worden vaak gebruikt bij het bereiden van esters.
Trihalomethanen Trihalomethanen (THM) zijn halomethaanverbindingen met drie halogeenatomen. Ze worden gevormd als bijproduct bij de chloor- of broomtoepassing om water te ontsmetten voor drinkwater (algemeen bekend als de bijproducten bij desinfecteren). De bekendste vertegenwoordiger van de THM's is chloroform.
Organobroomchemie Bromideionen, bijvoorbeeld uit natriumbromide, kunnen als nucleofiel optreden in de vorming van organobroomverbindingen. Meestal worden in dit soort reacties organochloorverbindingen als organische uitgangsstof gebruikt. De halogeenatomen worden tegen elkaar uitgewisseld.
Müller-Rochowsynthese De Müller-Rochowsynthese of directe synthese is een procedé voor de bereiding op industriële schaal van organohalosilanen, dit zijn organische siliciumverbindingen waarin silicium verbonden is aan koolwaterstofgroepen (arylgroepen of alkylgroepen) en aan één of meerdere halogeenatomen.
Nitroxinil De chemische structuur van nitroxinil is vergelijkbaar met die van de herbiciden ioxynil en bromoxynil: een fenolderivaat met een nitrilgroep en een of meerdere halogeenatomen (broom of jodium) op de benzeenring gesubstitueerd. Nitroxinil heeft ook nog een nitrogroep.
Zuurhalogenide Zuurhalogeniden zijn derivaten van organische zuren of anorganische oxozuren of thiozuren. Zuurhalogeniden kunnen afgeleid worden van zuren door substitutie van een of meer hydroxylgroepen (OH) met halogeenatomen (F, Cl, Br of I).
IUPAC-nomenclatuur Halogenen krijgen als voorvoegsel het betreffende plaatsnummer en fluor, chloor, broom, jood, afhankelijk van het halogeen. Wanneer er meer dan één van hetzelfde halogeenatoom aanwezig is, worden de voorvoegsels di-, tri-, etc. gebruikt. CHCl (chloroform) is trichloormethaan. Verschillende halogeenatomen worden zoals altijd op alfabetische volgorde geplaatst (zonder daarbij op di-, tri- te letten). Het verdovingsmiddel CFCHBrCl is 2-broom-2-chloor-1,1,1-trifluorethaan.
Goudhalogenide Goud(I)chloride (AuCl), goud(I)bromide (AuBr) en goud(I)jodide (AuI) zijn kristallijne vaste stoffen met een lineaire structuur, waarin goudatomen en halogeenatomen elkaar afwisselen: ...-X-Au-X-Au-X-Au-X-... De hoek X-Au-X bedraagt dus 180°.
Halomon Halomon is een chemische verbinding die behoort tot de gehalogeneerde monoterpenen. Het is een secundaire plantenstof die in roodalgen voorkomt. Het is een klein molecuul met vijf halogeenatomen: drie chloor- en twee broomatomen. Het is een cytotoxische stof die "in vitro" een selectieve werking tegen bepaalde tumorcellijnen vertoont.
Halogeenalkaan De halogeenalkanen (ook wel aangeduid als haloalkanen of alkylhalogeniden) vormen een omvangrijke stofklasse van organische verbindingen. Ze zijn afgeleid van alkanen, waarbij een of meer waterstofatomen is vervangen door een of meer soorten halogeenatomen. Ze vormen een onderklasse van de halonen.