Top 10 similar words or synonyms for gillishospitaal

servaasbron    0.899743

godelievekerk    0.890859

denijsewijk    0.886753

pietersbanden    0.885878

domitianuskerk    0.883148

maartenspoorten    0.882070

jobkapel    0.881196

leokerk    0.880538

lutgardiskerk    0.878706

agapituskerk    0.878592

Top 30 analogous words or synonyms for gillishospitaal

Article Example
Sint-Gillishospitaal Dit hospitaal werd voor het eerst vermeld in 1286, als "Hospitalis Beati Egidij", vernoemd dus naar de Heilige Egidius, ook Sint-Gillis genaamd.
Sint-Gillishospitaal Het Sint-Gillishospitaal is een voormalig hospitaal in het Maastrichtse stadsdeel Wyck, gelegen aan de Hoogbrugstraat 37.
Sint-Gillishospitaal Het complex omvatte tevens een religieuze gemeenschap en een kapel, welke laatste echter in 1795 werd afgebroken, nadat de Fransen de kloosters hadden opgeheven. Een reeks huisjes is gebouwd in 1762. De gevelsteen boven de ingang waarop Sint-Gillis was afgebeeld, werd door de Fransen afgebikt. Het hospitaal werd vervolgens omgevormd tot een tehuis voor een twaalftal oudere vrouwen. Hieraan kwam omstreeks 1960 een einde. De huisjes werden vervolgens gerestaureerd en vanaf 1976 waren er particuliere woningen in het gebouw, wat overigens slechts een deel van het vroegere complex omvat.
Sint-Gillishospitaal Het complex is geklasseerd als Rijksmonument onder nummer 27793.
Abdij van Zwijveke De oorsprong van de abdij van Zwijveke of het klooster der cisterciënzerzusters van Dendermonde gaat terug tot het in 1214 opgerichte maar nu verdwenen Sint-Gillishospitaal in Dendermonde. In 1223 groeit dit hospitaal uit tot een cisterciënzerinnenabdij op initiatief van Mathilde I, vrouwe van Dendermonde.
Brussels passieretabel Indien vastgesteld zou kunnen worden dat genoemde vleugelstukken oorspronkelijk bij het retabel behoorden, zouden de daarop afgebeelde voorstellingen aanwijzingen kunnen verschaffen over de herkomst van het altaar. Gedacht zou kunnen worden aan een broederschap verbonden aan de Sint-Martinuskerk, of een naburig gasthuis. Aan de oude Sint-Maartenskerk waren vijf broederschappen verbonden, waarvan die van Sint-Anna gold als de oudste (uit 1509). Het enige gasthuis in Wyck was het aan de heilige Egidius gewijde Sint-Gillishospitaal in de Hoogbrugstraat, dat in 1610 werd verkocht en waarvan de kapel in 1797 werd afgebroken. De Sint-Martinuskerk is in het bezit van een zestiende-eeuws beeld van Sint-Egidius, dat mogelijk afkomstig is uit deze oude hospitaal- en kerspelkapel.
Wyck Wyck telt veel monumentale gebouwen, waarvan een groot aantal de status van rijksmonument bezitten. Van de vestingwerken zijn onder andere de Maaspunttoren en het Waterpoortje behouden gebleven, alhoewel het in beide gevallen grotendeels om reconstructies uit het begin van de 20e eeuw gaat. De Rechtstraat is met 80 rijksmonumenten de monumentrijkste straat van Maastricht, maar ook de Hoogbrugstraat (59), de Wycker Brugstraat (14) en de Wilhelminasingel (12) tellen een groot aantal beschermde gebouwen. Het Sint-Gillishospitaal (oorspronkelijk uit 1286) en de Poort van Beusdael (vermeld in de 16e eeuw), allebei in de Hoogbrugstraat, werden beide in de 17e eeuw vernieuwd in de stijl van de Maaslandse Renaissance. In deze straat, evenals in de Rechtstraat en de Wycker Brugstraat, zijn ook een groot aantal gevelstenen te bewonderen.
Wyck Wyck was in 1204 al omgeven door een aarden wal, die in dat jaar door hertog Hendrik I van Brabant werd verwoest. In 1267 verwoestte de Luikse prins-elect Hendrik III van Gelre de Maasbrug en de grote verdediginstoren van Wyck (zie Körverpoort), die door Dirk II van Valkenburg werd verdedigd. Met de stenen van de Wycker toren zou Hendrik het Kasteel Montfort hebben gebouwd. In 1284 werd, iets ten noorden van de Romeinse brug de huidige Sint Servaasbrug gebouwd. In 1297 werd Wyck, dat tot dan toe Luiks was geweest, Brabants. Begin 14e eeuw werd Wyck ommuurd. De stenen muur was ca. 1100 m lang. De belangrijkste stadspoort van Wyck was de Duite Poort, ook wel Akerpoort of Hoogbruggepoort genoemd. Vanwege het feit dat deze poort niet in het verlengde van de brug lag, moest het verkeer een 'slinger' door Wyck afleggen, waardoor de Hoogbrugstraat en de Rechtstraat de belangrijkste straten in dit deel van de stad werden. Met name aan eerstgenoemde straat lagen voorname gebouwen zoals het Sint-Gillishospitaal en enkele refugiehuizen en poorthuizen van kloosters en adellijke families.