Top 10 similar words or synonyms for degeminatie

coniochaeta    0.714906

vervaltijden    0.702226

mensuralisme    0.701045

noodgodsstraat    0.698467

handpook    0.697158

heterostylie    0.694508

strikstraat    0.687673

renpoten    0.666943

omlaaggerichte    0.666586

ɛː    0.662526

Top 30 analogous words or synonyms for degeminatie

Article Example
Geminatie Het tegenovergestelde van geminatie, dus het terugbrengen van een lange medeklinker tot een korte, wordt "degeminatie" genoemd. Degeminatie is een vorm van lenitie.
Lenitie Lenitie omvat daarnaast nog een aantal andere klankverschuivingen. Palatalisatie is een veelvoorkomende vorm van lenitie. Daarnaast komen ook degeminatie en deglottalisatie vrij veel voor. Medeklinkergradatie en aspiratie zijn minder frequente vormen van lenitie.
Assimilatie (taalkunde) Hierbij dient wel vermeld te worden, zoals Neijt aangeeft, dat degeminatie ook los van assimilatie kan voorkomen, wanneer bijvoorbeeld samenstellingen als 'muisstil' of 'spraakklank' met één medeklinker in het midden van het woord uitgesproken worden.
Sandhigeminatie Sandhigeminatie komt niet overal in Italië voor. Pakweg ten zuiden van de La Spezia-Riminilijn zijn in de gesproken taal alle dubbele medeklinkers van het Latijn bewaard, dus ook diegene die het gevolg zijn van sandhigeminatie. Ten noorden van deze isoglosse zal men zelden of nooit gegemineerde medeklinkers horen, net als in de rest van de Romania. De vereenvoudiging van de dubbele medeklinkers die daar plaatsgevonden heeft, noemt men "degeminatie".
Consonantmutatie Een aparte vorm van consonantmutatie is "medeklinkergradatie", waarbij de vorm van medeklinkers varieert binnen een vast patroon. Dit is bijvoorbeeld het geval in het Fins, Estisch en Samisch. Dit verschijnsel wordt beschouwd als een vorm van lenitie en is zowel kwantitatief als kwalitatief van aard; zo geldt het in het Fins voor plosieven [p t k] in de laatste lettergreep van een woordstam en voor een suffix. Geminaten veranderen hier door degeminatie in korte medeklinkers: (tukki : tukin), en korte medeklinkers worden zachter uitgesproken of verdwijnen helemaal (tuki : tuen).