Top 10 similar words or synonyms for chloorbutaan

methylformiaat    0.870411

hexaanzuur    0.867832

kaliumformiaat    0.865009

chloordimeform    0.863258

allylchloride    0.861588

imidazolidinon    0.859682

butaandizuur    0.858319

trimellietzuur    0.857181

dibutylether    0.856201

chinoxaline    0.855062

Top 30 analogous words or synonyms for chloorbutaan

Article Example
1-chloorbutaan 1-chloorbutaan is een halogeenalkaan met als brutoformule CHCl. Het is een kleurloze vloeistof met een scherpe geur.
1-chloorbutaan De stof ontleedt bij verhitting of bij verbranding met vorming van giftige en corrosieve dampen, onder andere waterstofchloride en fosgeen. Ze reageert traag met water met vorming van zoutzuur. 1-chloorbutaan reageert hevig met oxiderende stoffen en metalen in poedervorm, met kans op brand en ontploffing. De stof tast ook aluminium en een groot aantal kunststoffen aan.
N-butyllithium De standaard bereiding van "n"-BuLi gaat uit van 1-broombutaan of 1-chloorbutaan waarbij metallisch Li gebruikt wordt:
Carbanion Voor het maken van carbanionen kan gebruikgemaakt worden van alkalimetalen die men laat reageren met gehalogeneerde koolwaterstoffen. Butyllithium, een commercieel verkrijgbaar reagens, wordt gemaakt uit 1-chloorbutaan en lithium:
Umpolung Het ontstane 2-lithio-1,3-dithiaan kan als nucleofiel optreden in een S2-reactie met alkyl- of arylhalogeniden, zoals benzylbromide of 1-chloorbutaan, met epoxiden en met andere carbonylverbindingen:
N-butyllithium Het lithium dat in deze reactie gebruikt wordt bevat 1 tot 3% natrium. Oplosmiddelen voor deze reactie zijn onder andere benzeen, cyclohexaan en di-ethylether. Als uitgegaan wordt van 1-broombutaan zal het product uit een homogene oplossing van gemixte clusters LiBr en "n"-BuLi bestaan, in combinatie met een kleine hoeveelheid octaan (gevolg van de Wurtz-reactie). Met LiCl vormt "n"-BuLi een minder sterk complex, zodat er uitgaande van 1-chloorbutaan een neerslag ontstaat van LiCl.
Alkylbenzeen De kleine substituenten (methylgroep en ethylgroep) kunnen vlot geïntroduceerd worden op de aromatische ring middels een Friedel-Crafts-alkylering. De alkylgroepen zijn echter elektronenduwende groepen en dus stabiliserende substituenten tijdens de reactie. Het nadeel is bijgevolg dat er overalkylering optreedt (meerdere alkylgroepen worden ingevoerd op één benzeenring). Wanneer hogere alkylgroepen (propylgroep, butylgroep, pentylgroep) worden ingevoerd bestaat daarenboven de kans op omleggingen. Wanneer bijvoorbeeld een "n"-butylgroep moet ingevoerd worden, dan wordt in de Friedel-Crafts-alkylering uitgegaan van 1-chloorbutaan. Het chlooratoom wordt onttrokken met een complexerend lewiszuur, zoals aluminiumtrichloride of ijzer(III)chloride. Hierbij ontstaat een "n"-butylcarbokation. Via een omlegging van waterstoffen of alkylgroepen (Wagner-Meerwein-omlegging) kan dit primair carbokation zich stabiliseren tot een secundair ("sec"-butylcarbokation) of zelfs tertiair ("tert"-butylcarbokation) carbokation. Dit is uiteraard ongewenst.