Top 10 similar words or synonyms for audomarus

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for audomarus

Article Example
Audomarus Audomarus, ook genoemd Omaar of Otmar
Audomarus Zijn relieken werden in 1052, 1269, 1324 en 1469 gevisiteerd. Tijdens de Franse Revolutie werd zijn schrijn naar Parijs gebracht, de relieken werden vernietigd en het schrijn omgesmolten.
Audomarus (ca. 600 - ca. 670), is een geestelijke die leefde in de 7de eeuw. Zijn afkomst wordt gesitueerd in Normandië, in het dorp Orval nabij Coutances. Hij werd later als rooms-katholiek heilige vereerd.
Audomarus Hij was de enige zoon van een zekere Friulphus en trad na diens dood in het klooster van Luxeuil, dat door de stichting door Columbanus tot de Ierse invloedssfeer behoorde. Op last van koning Dagobert I (629-639) werd hij in het kader van de kerstening van Noord-Gallië tot bisschop van Terwaan, diocesis Morinensis, aangesteld. In zijn missioneringsactiviteiten richtte hij zich in de eerste plaats op de lokale elite. Op deze wijze kon hij onder andere bekomen dat een zekere Adroaldus de villa Sithiu aan Bertinus en zijn metgezellen schonk om er een abdij op te richten (Sint-Bertinusabdij te Sint-Omaars). Al bij al is over de andere activiteiten van deze eerste bisschop van Terwaan weinig bekend. In de schenking van de O.-L.-Vrouwekerk (de latere Kathedraal van Sint-Omaars) bepaalde hij in die kerk begraven te willen worden. Na Audomarus’ dood op 1 november in 668 of 669 vervulde Bertinus dan ook zijn wil.
Audomarus Rondom zijn relieken werd tussen het kapittel van de O.L.Vrouwekerk en de nabije Sint-Bertijnsabdij lange tijd strijd geleverd.
Bertulfus van Gent Concreet stelde Bertulfus zichzelf voor aan Audomarus, de eerste bisschop van Saint-Omer in Thérouanne of Colonia Morinorum, de stad van de Morini Dit nieuw gestichte bisdom was in volle expansie met verspreiding van het geloof onder impuls van Audomarus. De heilige Audomarus doopte Bertulfus en wijdde hem later tot priester. Nochtans begon Bertulfus hierna niet aan een kerkelijke carrière.
Sint-Audomaruskerk Een Sint-Audomaruskerk, Sint-Omaarskerk of Église Saint-Omeris een kerkgebouw gewijd aan Audomarus.
Sint-Omaars Sint-Omaars is in de 7e eeuw ontstaan onder de naam Sithiu ("Sithieu" of "Sitdiu"), rond de onder impuls van Audomarus (Omaar of Odemaar) gestichte Sint-Bertinusabdij. De abdij ontleent haar naam aan Bertinus van Artesië, die er als metgezel van Audomarus werkzaam was. In de 10e eeuw kreeg de plaats haar huidige benaming Sint-Omaars.
Sithiu Sithiu is de Merovingische plaatsnaam voor het huidige Sint-Omaars. De heilige Audomarus heeft er de O.-L.-Vrouwekerk en de Sint-Bertijnsabdij opgericht.
Beveren aan de IJzer De kerk en parochie van Beveren zijn genoemd naar Sint-Audomarus. De kerk is een driebeukige gotische hallenkerk uit de 15de eeuw, die rond 1761 nog werd aangepast. Sinds 1939 is het een beschermd monument.