Top 10 similar words or synonyms for aluminiumatomen

ethylgroepen    0.756119

speltoestanden    0.746887

halogeenatomen    0.740777

pyrrolen    0.734773

broomatomen    0.729953

octaëdrisch    0.720712

trilholtes    0.719565

driering    0.719101

cyclopropyl    0.717639

oxazolen    0.716769

Top 30 analogous words or synonyms for aluminiumatomen

Article Example
Trimethylaluminium Trimethylaluminium vormt een dimeer, analoog in structuur en bindingstype aan diboraan. Net als in diboraan worden de twee aluminiumatomen via een 3-center-2-elektronbinding aan elkaar gekoppeld: de gedeelde methylgroepen vormen bruggen tussen de twee aluminiumatomen. De bindingslengte tussen een eindstandig koolstofatoom en aluminium bedraagt 197 pm, voor de afstand tussen de koolstofatomen en aluminium in de bruggen wordt 214 pm gevonden. De koolstofatomen in de bruggen worden door vijf buuratomen omringd: drie waterstofatomen en twee aluminiumatomen. De methylgroepen verwisselen snel van plaats, zowel intramoleculair (binnen één molecule) als intermoleculair (tussen moleculen).
Organoaluminiumchemie In het algemeen heeft aluminium in organoaluminiumverbindingen een coördinatiegetal van 3 of 4. In overeenstemming met de octetregel zijn veel aluminiumverbindingen tetraëdrisch. Op grond van zijn plaats in het periodiek systeem, direct onder boor, zou eenzelfde structuur verwacht kunnen worden als bij organoboorverbindingen. In tegenstelling tot het kleinere boor, heeft aluminium geen problemen met de grootte van de organische liganden. Wel vormen ook de meeste triorganoaluminiumverbindingen dimeren, waarbij één paar liganden aan beide aluminiumatomen coördineert. Tri-ethylaluminium zou eigenlijk hexaethyldialuminium genoemd moeten worden: Al(CH)(μ-CH). De binding tussen de aluminiumatomen en de brugvormende ligand kan beschreven worden als 3-center-2-elektronbinding. In de verbinding is de verhouding tussen het aantal aluminiumatomen en het aantal ethylgroepen 1:3, het molecuul bevat als dimeer echter 2 aluminiumatomen en zes ethylgroepen.
Organoaluminiumchemie De eerste organoaluminiumverbindingen met een directe binding tussen twee aluminiumatomen, Al-Al en daarmee met een formele valentie van 2, werd in 1988 gesynthetiseerd: (((MeSi)CH)Al) (een dialaan) als reductieproduct van ((MeSi)CH)Al met metallisch kalium. Een andere belangrijke groep alanen wordt gevormd door de tetra-alanen waarin een tetrahedraankern zoals in (Cp*Al) of ((MeSiC)Al) optreedt
Organoaluminiumchemie Als andere liganden aan aluminium gebonden zijn, waterstof of halogenen, dan vervullen die meestal de rol van brug tussen de aluminiumatomen. Het coördinatiegetal 3 treedt op als de organische groepen hoge ruimtelijke eisen stellen: Al(Mes) (Mes = 2,4,6-MeCH of mesityl) en Al(isobutyl) zijn daardoor monomeer.
Goud(III)chloride Goud(III)chloride als vaste stof en in de dampfase voor als dimeer, AuCl. De structuur is vergelijkbaar met die van joodtrichloride. De structuur van het dimeer lijkt topologisch op die van aluminiumchloride, zij het dat het goud(III)chloride-dimeer vrijwel vlak is, terwijl de aluminiumatomen in aluminiumchloride tetraëdrisch gecoördineerd zijn. De binding tussen goud en chloor heeft een overwegend covalent karakter.