Top 10 similar words or synonyms for spent

recommended    0.983082

kornilov    0.981953

пошёл    0.980436

become    0.980414

expressed    0.980356

help    0.980345

immediately    0.979622

trajectory    0.979432

ordered    0.979213

usually    0.978591

Top 30 analogous words or synonyms for spent

Article Example
မြန်မာအမျိုးစောင့်ဥပဒေ O ye who believe! When there come to you believing women refugees, examine (and test) them: Allah knows best as to their Faith: if ye ascertain that they are Believers, then send them not back to the UNBELIEVERS. They are NOT lawful (wives) for the Unbelievers, nor are the (Unbelievers) lawful (husbands) for them. But pay the Unbelievers what they have spent (on their dower), and there will be no blame on you if ye marry them on payment of their dower to them. But hold not to the guardianship of unbelieving women: ask for what ye have spent on their dowers, and let the (Unbelievers) ask for what they have spent (on the dowers of women who come over to you). Such is the command of Allah. He judges (with justice) between you. And Allah is Full of Knowledge and Wisdom. {Surah 60:10}<
ဆေတန် ၅ ဒုံးပျံ About 40 minutes after TLI the Apollo Command Service Module (CSM) separated from the third stage, turned 180 degrees and docked with the Lunar Module (LM) that rode below the CSM during launch. The CSM and LM separated from the spent third stage 50 minutes later. This process is known as Transposition, docking, and extraction.
မီယာအာကာသစခန်း On 5 May 1986, they undocked from "Mir" for a day-long journey to Salyut 7. They spent 51 days there and gathered 400 kg of scientific material from Salyut 7 for return to "Mir". While Soyuz T-15 was at Salyut 7, the unmanned [[Soyuz TM-1]] arrived at the unoccupied "Mir" and remained for 9 days, testing the new [[Soyuz spacecraft#Soyuz-TM (1986-2003)|Soyuz TM]] model. Soyuz T-15 redocked with "Mir" on 26 June and delivered the experiments and 20 instruments, including a multichannel [[spectrometer]]. The EO-1 crew spent their last 20 days on "Mir" conducting Earth observations before returning to Earth on 16 July 1986, leaving the new station unoccupied.
ဆေတန် ၅ ဒုံးပျံ Originally it was planned to use a 'wet workshop' concept, with a rocket stage being launched into orbit by a Saturn 1B and its spent S-IVB outfitted in space, but this was abandoned for the 'dry workshop' concept: An S-IVB stage from a Saturn IB was converted into a space station on the ground and launched on a Saturn V. A backup, constructed from a Saturn V third stage, is now on display at the National Air and Space Museum.
ဟော်တင်ဟို ၂၂၉ လေယာဉ် စစ်ပွဲနောက်ဆုံးကာလများတွင် အမေရိကန်တပ်များသည် Operation Paperclipကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီး ဂျာမန်ခေတ်မီလက်နက်သုသေသနများကိုသိမ်းဆည်းပြီး ရှေ့တက်လာသောဆိုဗီယက်တပ်များ လက်အောက်မရောက်စေရန်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ တပ်ဆင်မှုနောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ရှိနေသော ဟော်တင်ဂလိုက်ဒါတစ်စင်းနှင့်Ho 229 V3တို့အား တန်ဖိုးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံခြုံရေးအစောင့်အရှောက်များဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ပို့လိုက်သည်။ En route, the Ho 229 spent a brief time at RAE Farnborough in the UK while it was considered if British jet engines could be fitted, but the mountings were incompatible due to the available British engines of the time only using centrifugal compressors with their comparatively larger diameter compressor sections, and not the slimmer axial-flow turbojet powerplants the Germans were using.
ဘီ-၂ ကိုယ်ပျောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ် The Northrop/Boeing team's ATB design was selected over the Lockheed/Rockwell design on 20 October 1981. The Northrop design received the designation B-2 and the name "Spirit". The bomber's design was changed in the mid-1980s when the mission profile was changed from high-altitude to low-altitude, terrain-following. The redesign delayed the B-2's first flight by two years and added about US$1 billion to the program's cost. An estimated US$23 billion was secretly spent for research and development on the B-2 by 1989. MIT scientists helped assess the mission effectiveness of the aircraft under a five-year classified contract during the 1980s.
မီယာအာကာသစခန်း At the low altitudes at which "Mir" orbited there is a variety of [[space debris]], consisting of everything from entire spent [[rocket stage]]s and defunct [[satellite]]s, to explosion fragments, paint flakes, slag from solid rocket motors, coolant released by [[RORSAT]] nuclear powered satellites, [[Project West Ford|small needles]], and many other objects. These objects, in addition to natural [[micrometeoroid]]s, posed a threat to the station as they have the ability to puncture pressurised modules and cause damage to other parts of the station, such as the solar arrays. Micrometeoroids also posed a risk to [[Extra-vehicular activity|spacewalking]] cosmonauts, as such objects could [[Space exposure|puncture their spacesuits]], causing them to depressurise. Meteor showers in particular posed a significant risk to the station, and, during such storms, the crews slept in their Soyuz ferries to facilitate an emergency evacuation should "Mir" be damaged.
ဆေတန် ၅ ဒုံးပျံ In 1968, the Apollo Applications Program was created to look into science missions that could be performed with the surplus Apollo hardware. Much of the planning centered on the idea of a space station, which eventually spawned the Skylab program. Skylab was launched using a two-stage Saturn V, similar to the proposed Saturn INT-21. It was the only launch not directly related to the Apollo lunar landing program. The only significant changes to the Saturn V from the Apollo configurations involved some modification to the S-II to act as the terminal stage for inserting the Skylab payload into earth orbit, and to vent excess propellant after engine cutoff so the spent stage would not rupture in orbit. The S-II remained in orbit for almost two years, and made an uncontrolled re-entry on January 11, 1975.
မီယာအာကာသစခန်း After these incidents, the U.S. Congress and NASA considered whether to abandon the programme out of concern for the astronauts' safety, but NASA administrator [[Daniel Goldin]] decided to continue the programme. The next flight to "Mir", [[STS-86]], brought [[David Wolf (astronaut)|David Wolf]] to the station aboard "Atlantis". During the orbiter's stay Titov and Parazynski conducted a spacewalk to affix a cap to the docking module for a future attempt by crew members to seal off the leak in "Spektr"'s hull. Wolf spent 119 days aboard "Mir" with the EO-24 crew and was replaced during [[STS-89]] with [[Andy Thomas]], who carried out the last U.S. expedition on "Mir". The [[Mir EO-25|EO-25]] crew arrived in [[Soyuz TM-27]] in January 1998 before Thomas returned to Earth on the final Shuttle–"Mir" mission, [[STS-91]].
ဘီ-၂ ကိုယ်ပျောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ် B-2 test article (s/n AT-1000), the second of two built without engines or instruments for static testing, was placed on display in 2004 at the National Museum of the United States Air Force near Dayton, Ohio. The test article passed all structural testing requirements before the airframe failed. The Museum's restoration team spent over a year reassembling the fractured airframe. The display airframe is marked to resemble "The Spirit of Ohio" (S/N 82-1070), the B-2 used to test the design's ability to withstand extreme heat and cold. The exhibit features the actual "Spirit of Ohio" nose wheel door, with its distinctive "Fire and Ice" artwork, which was painted and signed by the technicians who performed the temperature testing. The restored test aircraft is on display in the museum's "Cold War Gallery".