Top 10 similar words or synonyms for shared

public    0.962453

memory    0.957231

key    0.948010

local    0.947574

static    0.947445

int    0.943894

processing    0.943619

data    0.943295

read    0.942939

target    0.942030

Top 30 analogous words or synonyms for shared

Article Example
Wired Equivalent Privacy Pre-Shared Key (PSK) функцтэй
Утасгүй сүлжээ Pre-Shared Key (PSK) функцтэй
Thread int sum; /* this data is shared by the thread(s) */
Thread DWORD Sum; /* data is shared by the thread(s) */
Cooperating processes Интер процесс харилцааг процессууд хоорондоо давхцах ба холбогдохдоо ашигладаг ба Shared memory system , Message-Passing system гэж 2 хуваадаг байна. Shared-memory system ба Message-Passing system хоёрыг харицуулвал Shared-memory system нь ашиглахад илүү амар бол харин Message-Passing system нь програм бичхэд амар байдаг байна.
Cooperating processes Shared memory system нь нэгэн зэрэг ачааллаж байгаа хоёр програмуудын хооронд мэдээлэл солилцох зорилгоор ашигладаг арга юм. Энэ аргыг ашиглахын тулд харилцаж буй процессуудад санах ойн бүс бий болгох хэрэгтэй ба Shared-memory-н бүс нь shared-memory хэсгийг үүсгэж бүй процессийн хаяг дээр байрладаг байна. Энэхүү хэсэгрүү нэвтэрхийн тулд бусад процессууд өөрийнхөө хаягруу нэмэх хэрэгтэй байдаг.
Харилцан нөхөх процессууд. • Мэдээлэл солилцох. Олон тооны хэрэглэгчдэд адил мэдээлэл(жишээлбэл shared file) хэрэгтэй үед, тухайн мэдээлэлд нэгэн зэрэг нэвтрэх
Харилцан нөхөх процессууд

• Мэдээлэл солилцох. Олон тооны хэрэглэгчдэд адил мэдээлэл(жишээлбэл shared file) хэрэгтэй үед, тухайн мэдээлэлд нэгэн зэрэг нэвтрэх
боломжийг хангах хэрэгтэй
РАДИУС сервер ver хоорондын холболт нь сүлжээгээр хэзээ ч илгээгддэггүй shared secret-н хэрэглээгээр баталгааждаг. Мөн хэрэглэгчийн нууц үг нь хэн нэгэн дундаас нь хэрэглэгчийн нууц үгийг авахаас сэргийлэн RADIUS сервер болон хэрэглэгчийн хооронд хөрвүүлэгдэн дамжуулагддаг.
Интернэтээр тусгаарлагдсан хоёр сүлжээний хооронд VPN үүсгэх racoon-ий тохиргооны файл ${PREFIX}/etc/racoon-д байрлана. Та энд тохиргооны файлыг олох ёстой бөгөөд түүнд нэг их өөрчлөлт хийгдэх ёсгүй. Таны өөрчлөх шаардлагатай racoon-ий тохиргооны файлын өөр нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь “pre-shared key буюу урьдчилан хуваалцсан түлхүүр” юм.