Top 10 similar words or synonyms for postorder

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for postorder

Article Example
Хоёртын мод postorder(node)
Өгөгдлийн бүтэц Мод PostOrder нэвтрэлт:
Хоёртын мод public static void postOrder(BinaryTreeNode t)
Хоёртын мод public static void postOrder(BinaryTreeNode t)
Хоёртын мод сонгосон алгоритмаасаа хамаарч Preorder, Inorder, Postorder, Levelorder гэсэн 4 төрөлд хуваагддаг.
Өгөгдлийн бүтэц Мод Жишээ нь хүмүүсийн ургийн бичиг, байгуулгын зохион байгуулалтын бүтэц, Байгаль, техникийн нийлмэл системийн бүтэц г.м. Өгөгдлийн мод бүтэц дээр боловсруулалт хийнэ гэдэг үнэн чанартаа модны үндсээс навч хүртэл дээшээ, доошоо салаа мөчрөөр дамжин нэвтрэлт хийнэ гэсэн үг. Хоёртын модонд нэвтрэлт нь сонгосон алгоритмаасаа хамаарч Preorder, Inorder, Postorder, Levelorder гэсэн 4 төрөлд хуваагддаг.