Top 10 similar words or synonyms for memory

processing    0.964008

bus    0.960415

read    0.960036

unit    0.957805

shared    0.957231

random    0.956689

int    0.956427

base    0.954822

static    0.953911

point    0.953207

Top 30 analogous words or synonyms for memory

Article Example
Memory resident Процесс солигдох хэрэгтэй болоход пэжир (хуудас зохицуулагч/pager) ямар хуудсууд(page) процесс солигдохоос өмнө ашиглагдахыг олдог. Бүх процессыг солихгүйгээр санах ойд ашиглагдах хуудсыг пэжир ачаалладаг. Ингэснээр санах ойд уншигдахгүй илүүдэл хуудсыг ачааллахаас сэргийлдэг. Пэжир нь процессын солигдох хугацаа ба нийт хэрэглэгдэх физик санах ойг багасгаж өгдөг. Хэрэв хуудас дээр бит хүчинтэй гэсэн бол энэ хуудас нь санах ой дээр байгаа ба хүчинтэй. Харин бит хүчингүй гэсэн бол энэ хуудас нь хүчингүй байгаа эсвэл хүчинтэй ч диск дээр байрласан. Хүчингүй хуудсыг зааж өгөөд процессыг ажиллуулахад процесс энэ хуудсанд хандахыг оролдохгүй бол ямар ч өөрчлөлт гарахгүй. Хэрэв яг хэрэглэгдэх хуудсыг зөв зааж өгвөл процесс заасны дагуу ажиллана. Процесс ажиллаж ханддаг хуудсыг санах ойн байршил гэдэг.
Main memory 1. RAM нь багтаамж багатай байдаг бөгөөд ажиллаж буй программын өгөгдлийг л хадгалдаг.
Memory allocation Memory allocation /Санах ойн хуваарилалт / гэдэг нь санах ойг хэсэг хуваах зохион байгуулалт юм. Санах ойн хуваарилалтыг динамак, статик гэж ангилна.
Memory allocation Үйлдлийн системийг ачаалсаны дараа, санах ойн бусад хэсэг нь хэрэглэгчийн програмд ашиглагдах боломжтой болно. Хэрэглэгчийн програмын хэмжээ боломжит санах ойгоор тодорхойлогдоно . Статик хувьсагчид нь програмыг ажиллаж эхлэхэд санах ойд хуваарилагдан, тогтмол зайг эзлэн байрлах бөгөөд програмыг ажиллаж дуусахад санах ойгоос чөлөөлөгддөг. Програмын биелэлтийн явцад хувьсагчид зориулан санах ой хуваарилж болдог. Үндсэн хэсгийн систем нь үйлдлийн систем дэх санах ойн хэсэг тус бүрийг түр ашиглан эзэмших боломжтой бөгөөд энэ том санах ойн нэг багцыг hole гэнэ. Систем доторх процессууд оролтын дараалалыг тавьж өгдөг. Санах ойн хуваагдал эсвэл сул санах ойн блокуудыг хянах гэж их хугацаа үйлдлийн систем шаардахгүй.
Main memory Хамгийн нийтлэг хадгалах төхөөрөмж нь соронзон диск юм. Энэ диск нь программ болон өгөгдөл хадгалдаг. Маш олон программ диск ашигладаг бөгөөд эдгээр нь проссесийн мэдээллийг дискрүү илгээдэг. Ийм учраас дискний өгөгдөл хадгалах багтаамжийг хэрхэн зохион байгуулахыг компьютерийн программ шийддэг. Хадаглах байгууламжийн төрлүүд нь регистер, RAM, magnetic диск үүд нь хадгалах төхөөрөмжүүд юм. Өөр хадгалах төхөөрөмжүүд байдаг энэ cache memory8 CD-ROM, magnetic tapes гэх мэт төхөөрөмжүүд байна. Хадаглах төхөөрөмж бүр өөрийн гэсэн чухал функцтэй байдаг.Хадаглах төхөөрөмжүүд нь өөр хоорондоо ялгаатай хурд, үнэ, хэмжээ, хүчдэл гэх мэт. Компьютерийн системийн доторх хадагалах систем нь маш олон төрөл байдаг ба зурагт үзүүлсэн байдалтай байдаг.
Main memory Компьюьтерийн программ ажиллаж байхад өгөгдөл хадгалах төхөөрөмжийг санах ой буюу (RAM-random access memory) гэнэ. Санах ой нь үүр Byte байдаг бөгөөд процессорт шууд ханддаг. RAM нь маш олон хагасдамжуулагчаас бүтнэ. энийг DRAM (dynamic random access memory) гэнэ.Мөн нэг үүр нь нэг үг хадгалан үүр бүр нь хаягтай байна. Санах ой нь хаяг нь дараалалсан байна. CPU санах ойгоос өгөгдөл уншихдаа өгөгдөлөө регистерт хадгалдаг. Регистер доторх комманддыг санах ойд ачаалалхыг коммандын цикл гэнэ. Санах ойгоос гарсан коммандын operand хөрвүүлэгдээд регистерт хадгалагдана. Коммандын operand коде ажилсаныхаа дараа буцаад санах ойдоо хадаглагдана. Санах ойн хаягууд нь олон төрөл зүйлтэй байдаг. программ яаж ажиллаж байгаагаар санах ой зохициулагдаг.Ажиллаж байгаа программын өгөгдөлүүд дараалсан хаягуудад байралдаг. Бид нар программын өгөгдөлийг санах ойд байнгын хадгалхыг хүсдэг. Энэ зүйл нь боломжгүй бөгөөд доорх 2 шалтгаан байна.
Main memory 2. RAM нь өгөгдөллийг түр хугацаанд л хадгалдаг бөгөөд хүчдэл тасархад бүх мэдээллээ алдаг.
Main memory Регистер, cache, main memory, electronic disk, magnetic disk, optical disk, magnetic tapes
Memory Mapping and Protection Санах ой зурагжуулалт ба хамгаалалт
Memory Mapping and Protection Санах ой зурагжуулалт ба хамгаалалтийг регистрийн дахин байршуулалтийг регистр хязгаарлагч хамруулан гаргаж болно. Дахин байршуулалтийг регистэр нь хамгийн жижиг бодит хаягийн утгийг агууулж байдаг бол хягаарлагч регистр нь бүх логик хаягуудийг агуулж байдаг байна(жишээ нь дахин байршуулах регистр=100040 харин хягзаарт нь=74600).Програмын биелэлтийн явцад хувьсагчид зориулан санах ой хуваарилж болдог. Үндсэн хэсгийн систем нь үйлдлийн систем дэх санах ойн хэсэг тус бүрийг түр ашиглан эзэмших боломжтой бөгөөд энэ том санах ойн нэг багцыг hole гэнэ. Систем доторх процессууд оролтын дараалалыг тавьж өгдөг. Санах ойн хуваагдал эсвэл сул санах ойн блокуудыг хянах гэж их хугацаа үйлдлийн систем шаардахгүй. Дахин байршуулах болон хягаарт регистрийн, логик хаяг бүр хязгаарт регистрээс бага байх, MMU зурагууд дахин байршуулах регистрт логик хаягийг динамикаар утга өгнө. Тэгээд энэхүү зурагжсан хаяг санах ой руу явдаг. Дахин байршуулах регистрийн бүдүүвч үйлдлийн системийг идэвхтэй аргаар хэмжээг нь динамикаар өөрчлөх боломж олгодог. Жишээ нь үйлдлийн систем төхөөрөмжийн драйварт код болон буфферийн зай хадгалж байгаа бол. Тийм кодууд нь Түр зуурийн үйлдлийн системийн код гэж нэрлэгддэг ба хэрэгтэй үеп орж гарч байдаг. Тиймээс энэ кодийг ашигласнаар програм ажиллах үед үйлдлийн системийн багтаамжийг багасгаж болдог.