Top 10 similar words or synonyms for lw

rw    0.993274

dm    0.992218

cf    0.986059

ss    0.984495

lb    0.983047

cm    0.981504

rm    0.981479

mf    0.977816

df    0.975128

бускетс    0.970791

Top 30 analogous words or synonyms for lw

Article Example
Base register - Бааз регистр 32 битийн бааз регистр болон offset – ыг хэрэглэн 32 битийн lw эсвэл sw команд нь санах ойд хандана. Харин бааз регистр нь бааз хаягаа авахдаа lui командыг хэрэглэдэг. Энэ нь шууд операндыг хадгалах регистрийн эхний хоёр байтад хуулдаг.
Бааз регистр 32 битийн бааз регистр болон offset – ыг хэрэглэн 32 битийн lw эсвэл sw команд нь санах ойд хандана. Харин бааз регистр нь бааз хаягаа авахдаа lui командыг хэрэглэдэг. Энэ нь шууд операндыг хадгалах регистрийн эхний хоёр байтад хуулдаг.
Base register - Бааз регистр Регистрт word – ыг ачаалах MIPS команд нь lw команд юм. Харин word – ыг хадгалах команд нь sw юм. Регист болон санах ойн хаяг нь тодорхой байх ёстой. MIPS процессорын команд нь 32 бит бөгөөд мөн санах ойн хаяг нь 32 бит болно.
Бааз регистр Регистрт word – ыг ачаалах MIPS команд нь lw команд юм. Харин word – ыг хадгалах команд нь sw юм. Регист болон санах ойн хаяг нь тодорхой байх ёстой. MIPS процессорын команд нь 32 бит бөгөөд мөн санах ойн хаяг нь 32 бит болно.
Үндсэн регистер Санах ойд байгаа өгөгдөлд үйлдэл хийхийн тулд уг өгөгдлийг регистрт хуулна. load командыг ашиглана. Харин store үйлдэл нь өгөгдлийг регистрээс санах ой руу хуулна. Үгийг (4-байт: word) ачаалах эсвэл хадгалахад хаягийн утга нь дөрөв дахин үржигддэг. Энэ үйлдлийг зэрэгцээ хязгаарлалт (alignment restriction) гэж нэрлэнэ. lw команд нь үг (word)-ийг санах ойгоос регистр руу хуулна. sw команд нь үгийг регистрээс санах ойд хадгална.Команд бүр регистр болон санах ойн хаягыг тодорхойлдог.