Top 10 similar words or synonyms for logical

data    0.922647

forwarding    0.922310

address    0.920079

memory    0.919564

key    0.915420

static    0.914970

tunnel    0.913557

int    0.912088

local    0.910449

control    0.909595

Top 30 analogous words or synonyms for logical

Article Example
Logical address Голдуу CPU(http://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%A9%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80) логик хаяглалтад зааж өгсөнөөр хаяг нь үүсдэг боловч санах байгууламжийн нэгжээр харагддаг. Энэ нь санах ойн хаяглалтын бүртгүүрт хэт ачааллахыг хэлнэ. Санах ой нь ерөнхийдөө бодит хаяглалт руу зааж өгдөг байна. Хөрвүүлэх үе ба ачааллах үе нь логик болон бодит хаяглалттай, хаягийн холболтыг боловсруулах арга нь ижил төстэй байдаг. Хэдийгээр гүйцээлт үеийн хаягын холболтын системийн үр дүн нь логик ба бодит хаяглалтаас өөр байдаг. Энэ үед бид ихэвчлэн бодит дараалсан хаяглалтыг хэрэглэдэг. Бодит дараалсан хаяглалтыг текстэнд солибон, ээлжлэн хэрэглэдэг. Бүх логик хаяглалтын бүрдэл хэсэг нь логик мөчлөгийн хаяглалтын програмын тусламжтайгаар боловсордог. Мөн бүх бодит хаяглалтын бүрдэл хэсэг нь мөн адил бодит мөчлөгийн хаяглалтын програмын тусламжтайгаар үүсдэг. Гүйцээлт үеийн, хаяг холболтын систем, логик болон бодит мөчлөгийн хаяг эдгээр нь ялгаатай байдаг.
Logical versus physic address space Хаяглалт бий болгохдоо CPU-д хийсвэр хаяг нийтлэг хэрэглэдэг.Гэсэн хэдий ч санах ойн хэсэгт тэдгээр санах ойгоос санах-хаягийн регистр өгөгдөл ачаалхад physic address нийтлэг ашигладаг.Хөрвүүлэлтийн хугацаа болон ачаалах хугацаа хаяглалт нь ижил арга замаар буюу logical болог physic address үүсэн бий болдог.Хэдийгээр гүйцэтгэлийн хугацаа дагавал зохих хаяглалт өөр өөр бүтэц үр дүнд бий болсон.хайрцаглалтад бид ихэвчлэн logical address ба "virtual address" буюу хийсвэр хаяглалт явуулдаг.бид logical address болон хийсвэр хаяглалтыг ээлжлэн эх сурвжалжид хэрэглэдэг.logical address ашигладаг багцыг logical address "space"-орон зай хэмээн нэрлэдэг.Бүх physic address багцад logical address багтдаг ба түүнийг физик хаяглалтын орон зай гэж нэрлэдэг.Тэдгээр гүйцэтгэлийн хугацаа болон хаяглалт горим нь logical хаяг болон physic address орон зай бол хоёр ялгаатай ойлголт.(MMU-memory management unit) нь гэж дуудагддаг төхөөрөмж нь ажлах цагийн дууссан эсэхийг хийсвэр хаяглалт болон физик хаягаас тодорхойлно.Бид амжилттай дуусгах олон аргаас сонголт хийх боломж байгаа.
Logical versus physic address space Дахин байрүулсан регистрийн утга нэмэгдхэд хэрэглэгчээс процесс нэмэгдэж байна гэж ойлгож болно.Хэрэв регистр хаяг 1400 бол хэрэглэгч 0 байна мөн динамикаар 1400 утга авна.Дээрх зурагт 346 байрлалаас 14346 байрлал руу хандсан байна.MS-DOS үйлдлийн системд ажиллах 80x86 процесс нь дөрвөн дахин байршуудах регистр ажилладаг.Хэрэглэгчдэдийн прагрмм хэзээ ч бодит физик хаяг харагдахгүй.Хэрэглэгчийн праграмм 346 заагчийг олж чадна.Санах ойд хадгална.Үүнийг хийхдээ бусад хаягтай харьцуудна.Энэ үед зөвхөн хэрэглэгчийн санах ойн хаягаас(шууд ачаалах болон хадгалах) дахин байршуулсан регистрээс үндсэн регистр хадгална.Хэрэглэгч программ дуусхад logical address устана.Logical address нь physic address-өмнө хэрэглэгдхээр төлөвлөгсөн.Үндсэн агуулга нь logical address space болон physic address space хил хязгаар нь саланга тусдаа бөгөөд энэ бол төв санах ойн жинхэнэ зохион байгуулалт.
Data link layer Data link layer-ийг "logical link control" (LLC), "media access control" (MAC) гэсэн хоёр дэд түвшинд хуваан авч үздэг.
Data link layer Цахилгааны шугам, телефон утасны шугам, коаксиаль кабель гэх мэт шугамыг ашиглан 1 гигабит/секунд хүртэлх хурдаар дамжуулалт хийх чадвартай ITU-T G.hn стандартын data link түвшин нь гурван дэд түвшинд хуваагддаг: application protocol convergence, logical link control, medium access control.
RPR болон DPT –н ойлголт 802.17 MAC протокол нь түвшин 1 –т хүрэх тохиромжтой IP пакетийг дээд түвшингүүдээс болон logical link control дэд түвшин –с хүлээн авдаг. Хоёр түвшин дундаа нэг дамжуулал ашиглахдаа дараахи дарааллыг дагадаг. • SONET/SDH нь Generic Framing Procedure (GFP) эсвэл HDLC аль нэгтэй нь зохицож хэрэглэдэг.
Фон Нейманы зарчмууд Уг компьютерын сул болон давуу талуудыг судалсан унгар гаралтай америк математикч Жон Фон Нейман (John von Neumann) болон түүний хамтрагчид Голдштейн (Goldstain) ба Беркс (Berks) нар “The preliminary discussion of the logical design of the electronic computing device" буюу “Тооцоолох электрон төхөөрөмжийн ажиллах зарчмын тухайд” нэртэй судалгааны тайлангаа 1946 онд хэвлүүлсэн байна.
Data link layer IEEE 802 стандартын дотоод сүлжээнд data link түвшнийг media access control (MAC) болон logical link control (LLC) гэсэн дэд түвшнүүдэд хуваан тайлбарладаг. Ингэснээр IEEE 802.2 LLC протоколыг IEEE 802 MAC түвшингийн Ethernet, token ring, IEEE 802.11, түүнчлэн 802 стандартад хамаардаггүй FDDI гэх мэт протоколууд нь хэрэглэх боломжтой. HDLC гэх мэт зарим протокол нь LLC ба MAC түвшингүүдийн аль алиныг өөрөө хэрэгжүүлдэг байхад Cisco HDLC протокол нь HDLC-ийн MAC түвшнийг хэрэглэж өөр LLC түвшнийг хэрэгжүүлж ашигладаг.
Төхөөрөмжийн драйвэр Төхөөрөмжийн драйверийг бичих нь өгөгдсөн platform-ийн үйл ажиллагаанд техник хангамж болон програм хангамжыг хэрхэн ажиллуулах талаар гүнзгий ойлголтыг шаарддаг. Учир нь драйверүүд нь техник хангамжуудыг ажиллуулахын тулд бага түвшиний хандалтыг шаарддаг, маш давуу эрхтэй орчинд ажилладаг ба буруу ажиллах юм бол гэмтэх аюултай. Орчин үеийн үйлдлийн системтэй програмууд нь системийн нөлөөлөлгүйгээр зогсдог. Хэрвээ төхөөрөмж алдаатай програмчлагдсан бол user mode гүйцэтгэж байгаа драйвер нь системийг сүйрүүлж болох юм. Эдгээр зүйлс нь илүү хүнд хэцүү, аюултай асуудлуудыг шийдвэрлэдэг. Драйверуудыг бичих нь програм хангамжийг хөгжүүлж буй компаниудад ажилладаг software engineers, computer engineer-үүдийг багасгаж байна. Учир нь тэд техник хангамжийн загварын талаар мэдээлэл ихтэй байдаг. Түүнээс гадна техник хангамж үйлдвэрлэгчид нь бүтээгдэхүүндээ баталгаа гаргаж өгсөнөөр хэрэглэгчид тэдний техник хангамжуудыг хэрэглэх сонирхол нэмэгдэх юм. physical device driver (PDD)-ыг төхөөрөмж борлуулагчид хэрэглэж байхад logical device driver (LDD)-ыг үйлдэлийн системийн борлуулагчид бичдэг. Гэвч сүүлийн жилүүдэд non-vendors олон тооны төхөөрөмжийн драйвер бичсэн ба голдуу free and open source operating systems хэрэглэж байна. Ийм тохиолдолд техник хангамж үйлдвэрлэгчид төхөөрөмжтэй хэрхэн харьцах талаар мэдээллээр хангаж байх нь чухал юм. Энэ мэдээлэл нь reverse engineering сурахын оронд байж болох ч програм хангамжаас техник хангамжийн хувьд хэцүү юм.