Top 10 similar words or synonyms for isolation

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for isolation

Article Example
ACID ACID ("Atomicity"-Нийцтэй, "Consistency"-Дараалсан, "Isolation"-Тусгай, "Durability"-ажиллах хугацаа) гэдэг нь компьютерийн шинжлэх ухаанд өгөгдлийн баазын шилжүүлэгүүдийн найдвартай боловсрогдох баталгаа тэдгээрийн шинж чанарыг агуулдаг. ACID нь шилжүүлэгийн нэг төрөл ба өгөгдлийн сангийн шилжүүлэг, техник хангамжийн шилжүүлэг амжилттай болох эсвэл бүхэлдээ амжилтгүй болох тохиолдол юм.
Transactions Atomic transaction : ACID (Atomicity-Нийцтэй,Consistency-Дараалсан,Isolation-Тусгай,Durability-ажиллах хугацаа)гэдэг нь компьютерийн шинжлэх ухаанд өгөгдлийн баазын шилжүүлэгүүдийн найдвартай боловсрогдох баталгаа тэдгээрийн шинж чанарыг агуулдаг.ACID нь шилжүүлэгийн нэг төрөл ба өгөгдлийн сангийн шилжүүлэг, техник хангамжийн шилжүүлэг амжилттай болох эсвэл бүхэлдээ амжилтгүй болох тохиолдол юм. Дутагдалтай хэсгүүд (Critical section ) нэгэн цул(atomically) байдлаар ажилладаг бөгөөд тэдгээрийг баталгаатай гэж үздэггүй. Хэрэв хоёр ciritical section зэрэг ажиллаж байгаа үед үр дүн адилхан дараагийн үр дүнгийн дараалал мэдэгдэхгүй. Энэ шинж чанарыг маш олон хэрэглээ болон нөхцөл байдалд хэрэглэдэг. Critical section (Дутагдалтай хэсэг) бол гүйцэтгэсэн эсвэл юу ч гүйцэтгээгүй гэсэн ганц л логикоор ажилладаг. Жишээлбэл нэгэн дансанд орлого орсон нөгөөгөөс нь зээл авсан үнэн хэрэгтээ үүний үндэс нь орлого орсон зээл авсан эсвэл ямар ч үйлдэл хийгээгүй эдгээр тохиолдлуудын зохицол юм.