Top 10 similar words or synonyms for ёё

ее    0.986159

khoyt    0.983614

denisova    0.983034

китаем    0.981880

советско    0.980817

развитие    0.980498

китайского    0.979942

kultur    0.979865

курбэ    0.979808

союзом    0.979538

Top 30 analogous words or synonyms for ёё

Article Example
Орос үндэстэн Оросууд орос хэлээр хэлэлцдэг. Эрдэмтэд орос хэлийг төрөл гарлаар нь Энэтхэг-Европ хэлний язгуурын Слав салбар, тэр дотроо беларусь, украйн хэлний хамтаар Зүүн Слав бүлэгт хамааруулж ангилсан. Орос цагаан толгойд кирилл үсгийн Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Й й Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя гэсэн 33 үсэг ордог.
Дагуур хэл Дагуурчууд XX зууныг хүртэл дагуур гэж ялгарах бичиг үсэг үүсгээгүй. Монгол, манж үсгээр бичих цагтаа бичиж байсан болов уу гэж үздэг. 1920 онд дагуур улс төрч Мэрсээ дагуур хэлэндээ «a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u w x y з» гэсэн 25 латин үсэг ашиглан хэдэн зүйл бичсэн гэдэг. Зөвлөлттэй ижилсүүлж монгол төрлийн хэлийг кирилл үсгээр бичиж байх талаар Хятадад идэвхтэй судалж байгаад больсон 1956-1958 онд дагуур хэлнээ «Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ёё, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, ь, ы, ъ, Ээ, Юю, Яя» гэсэн 32 үсэг хэрэглэхээр ярьж байжээ. 1981 онд дагуур хэлтэн дараах 55 латин үсэгтэй цагаан толгой хэрэглэхээр болж цөөн хэдэн сургуульд заасан ч 1980-аад оны дундуур дахин хэрэглээнээс гарчээ.