Top 10 similar words or synonyms for эрэмбэ

шөвгийн    0.743212

поле    0.742808

хж    0.737494

давснаар    0.721321

тг    0.717005

хурдантойролт    0.704057

харьяалал    0.703381

барилдааны    0.702880

харуулвал    0.699234

дундажлан    0.699213

Top 30 analogous words or synonyms for эрэмбэ

Article Example
Улсын цолтой бөхчүүдийн эрэмбэ "Улсын цолтой тавиас доош насны бөхчүүдийн амжилтын эрэмбэ."
Хөлбөмбөгийн ДАШТ-2010 Багуудын эрэмбэ ФИФА-гаас өмнөх удаагийн ДАШТ-ий 32 шигшээ багуудын үзүүлсэн амжилтын байдлаар нь эрэмбэлсэн эрэмбэлэлтийг харгалзан үзсэн болно. .
Латтис Больцманы Арга Эрэмбэ formula_26-ийн хувьд:
Графын онол Графын ямар нэг "v" орой төгсгөл нь болдог талуудын тоог уг оройн эрэмбэ гээд "d"("v") гэж тэмдэглэнэ. Түүнчлэн чиглэлт графын хувьд "v" оройгоос гарсан талуудын тоог "v"-ийн гарсан эрэмбэ, хүрч ирсэн талуудын тоог "v"-ийн орсон эрэмбэ гэнэ. Дурын "v" оройн хувьд "d"("v") = "k" гэсэн нөхцөл биелж байвал "k"-зөв граф гэнэ. "k"-ийн хувьд "k"-зөв графыг товчоор зөв граф гэдэг. "G" графын хамгийн бага эрэмбэ бүхий оройн тоог δ("G"), хамгийн их эрэмбэ бүхий оройн тоог Δ("G")-ээр тэмдэглэх нь элбэг. Мөн эрэмбэ нь 0 байх оройг Саланги цэг гэдэг.
Процесс удирдлагын багц Энэ нь процессын эрэмбэ, дараалллыг төлөвлөсөн заагч болон бусад төлөвлөгөөт параметрийн мэдээллийг агуулдаг юм.
Process control block Энэ нь процессын эрэмбэ, дараалллыг төлөвлөсөн заагч болон бусад төлөвлөгөөт параметрийн мэдээллийг агуулдаг юм.
Эсрэг схем (тооцон бодох математик) Эрэмбэ өсөх тусам тооцооллын тархалт багассаар байх болно. Гэвч дисперси маягийн жижиг алдаанууд өндөр градиентын өөрчлөлттэй үед ажиглагддаг.
Хатуу Атом, молекулууд нь тэнцвэрт байрлалын орчимд зүй тогтолт байршилтай, "ойрын эрэмбэтэй", эзлэхүүний бүх хэсэгт эрэмбэ алдагдсан тогтоцтой. Шил, лааны тос, давирхай зэрэг нь аморф бодис юм.
Гөлгөржүүлсэн эгэл хэсгийн гидродинамик Гөлгөржүүлсэн эгэл хэсгийн гидродинамикийн нарийвчлалын зохицолт нь их хэмжээний хэмжигдэхүүний эрэмбэ-ийг агуулсан үзэгдлэг судлахад чадвартайгаа хослохдоо Онолын астрофизикт тооцон бодолтын хийсвэрлэлийг бий болгоно.
Иран улс Иран улс эхлээд "остан" (муж) гэсэн нэгжээр хуваагдана. Остан нь дотроо 321 "шахрестан" (газар нутаг, хүн амын тоо, эрэмбэ дэсээр монголоор хошуу гэж) болно. Дотроо 740 "бахш" (сум), 982 "шахр" (хот суурин)-д хуваагдана. Ираны 31 муж: