Top 10 similar words or synonyms for шууд

заавал    0.670905

зөвшөөрөх    0.669119

эсхүл    0.666356

зохих    0.664792

зөвхөн    0.663136

солилцож    0.662096

нэвтрэх    0.661890

тэдгээрийг    0.661035

буцааж    0.657424

илгээх    0.654718

Top 30 analogous words or synonyms for шууд

Article Example
Шууд тусагдахуун Шууд тусагдахуун нь юуг, хэнийг, хэдийг, ямрыг гэсэн асуултад хариулна.
Шууд тусагдахуун Өгүүлэгдэхүүн, шууд тусагдхуун, өгүүлэхүүн оролцсон өгүүлбэр цөм өгүүлбэр болно.
Шууд тусагдахуун Шууд тусагдахуун нь өгүүлбэрийн нэг гол гишүүнд оролцдог.
Шууд бус холболт Одоо тухайн процессууд болох P1, P2, P3 бүгд А mailbox-ыг хуваалцана. Процесс Р1 А руу мессеж илгээж Р2 болон Р3 хоёул А-аас receive() –ийг гүйцэтгэнэ. Ямар процесс Р1-ийн илгээсэн мессежийг хүлээж авах вэ? Хариулт нь дараах аргуудаас бид алийг нь сонгосноос шалтгаална:
Шууд бус харилцаа -Систем таамгаар (эсвэл тусгай алгоритмын дагуу) хүлээн авагчийг сонгох. Жишээ: Робины тойрог энэ алгоритм нь процессууд ээлж дараалалаар мессежийг хүлээн авах ба илгээгчээс хамаарч хүлээн авагчийг сонгодог.
Шууд бус харилцаа • Илгээх (А, өгөгдөл)-Өгөгдлийг А руу илгээх-Send (A, message)- Send a message to mailbox A.
Шууд бус харилцаа • Хоёр болон түүнээс дээш процесс холбогдож болно.
Шууд бус харилцаа • Процессууд хоорондоо хэд хэдэн холболт тогтоож болох ба холболт бүр нэг шуудангийн хайрцагт харьялагдана.
Шууд бус харилцаа Хайрцаг бүр өөрцдийн эзэмшигтэй тохиолдолд илгээгдсэн мессежийг хэн хүлээн авах талаар иргэлзээ үүсэхгүй. Процесс шуудангийн хайрцгийг эзэмшиж дуусах үед хайрцаг устдаг, өөр процесс мессеж илгээхийг оролдох үед тухайн хайрцаг устсан гэдгийг анхааруулна.
Шууд бус холболт Шууд бус холболтод мессежүүдийг порт эсвэл mailbox-уудад хүлээж авч мөн илгээдэг. Mailbox -ыг процессуудаар байрших мессежийн обьект байдлаар хийсвэрээр харах боломжтой. Жишээлбэл POSIX мессежийн дарааллууд mailbox-ыг тодорхойлох integer утгыг ашигладаг. Энэ системд нэг процесс нь өөр өөрөөр mailbox-ын дугаараар бусад процесстой холбогдох боломжтой. Хоёр процесс зөвхөн shared mailbox-той байхад холбогдоно. Send(), receive() -үүд нь дараах байдлаар тодорхойлогдоно: