Top 10 similar words or synonyms for хүсэлтийг

хариуг    0.864114

хуулбарлаж    0.853476

хүсэлт    0.848800

илгээнэ    0.816165

илгээдэг    0.804927

зөвшөөрөлгүй    0.801086

цуцлах    0.799984

гомдлыг    0.799208

мэдээллээ    0.795289

пакетуудыг    0.788745

Top 30 analogous words or synonyms for хүсэлтийг

Article Example
Таван замын байлдаан Насанравжих208Иргэн улсын талын хүсэлтийг хүлээж
Нөөцийг хуваарилах график алгоритм (Resource-allocation graph algorithm ) • Зөв өнцгийг үйл явц бүрээс нөөцийн хүсэлтийг авах графикийн дэмжлэг.
Прокси сервер Дамжуулагч прокси сервер нь WAN сүлжээний хил дээр байрлаж дотоод сүлжээнээс ирж буй хүсэлтийг аваад гадаад сүлжээрүү илгээдэг. Ингэхдээ дүрмийн дагуу зөвшөөрөгдсөн хүсэлт байвал цааш дамжуулж, зөвшөөрөгдөөгүй хүсэлт байвал хүсэлтийг дамжуулдаггүй.
Утасгүй сүлжээ болон түүний нууцлал хамгаалалт, баталгаажуулалт 2.Authenticator нь хүсэлтийг хүлээн аван EAP таних хүсэлттэй хамт хариу илгээдэг
Утасгүй сүлжээ болон түүний нууцлал хамгаалалт, баталгаажуулалт 3.Утасгүй хэрэглэгч нь Authentication сервер рүү илгээгдсэн EAP таних хүсэлтийг authenticator руу илгээдэг
First-Order Logic Хамгийн чухал нь эдгээр зүйлс нь олон олон ялгаатай замаар тэдгээр ( хугацаа, үзэгдэл г.м )-тэй зохицуулагдан хягаарлагдмал хүсэлтийг агуулсан ганцхан хандлагыг гарган ирдэг.
Exit section 3. Хязгаартай хүлээлт: тоон хязгаар эсвэл лимит байвал бусад процесууд нь өөрийн эгзэгтэй мужид орох хүсэл гаргасны дараа хүсэлтийг баталгаажуулсны дараа эгзэгтэй мужид орохыг зөвшөөрдөг.
Принт Сервер a. Хүчирхэг процессор: Ажлыг удирдах , хэвлэх замчлалын мэдээллийг хурдан хугацаанд авч байх, мөн ирж байгаа бүх хүсэлтийг зохицуулах шаардлагатай учираас принт серверийн процессор нь маш хүчтэй байх шаардлагатай.
Принт үйлчилгээ a. Хүчирхэг процессор: Ажлыг удирдах , хэвлэх замчлалын мэдээллийг хурдан хугацаанд авч байх, мөн ирж байгаа бүх хүсэлтийг зохицуулах шаардлагатай учираас принт серверийн процессор нь маш хүчтэй байх шаардлагатай.
Хэмжих хэрэгсэл загварыг турших 9.1 Загварын туршилтын гэрчилгээ сунгах тухай хүсэлтийг хэмжил зүйн төв байгууллага, анх хүсэлт гаргагч, эсвэл тухайн хэмжих хэрэгслийг хэрэглэгч буюу сонирхогч бусад тал гаргаж болно.