Top 10 similar words or synonyms for төрөлжсөн

эрхлэгчдэд    0.845513

сургалт    0.842497

дагнасан    0.834050

батлуулж    0.826083

даатгал    0.825278

инжинерийн    0.824052

факультет    0.811482

эзэмшүүлэх    0.805552

секторын    0.804096

сургалтын    0.803641

Top 30 analogous words or synonyms for төрөлжсөн

Article Example
Вьетнам - НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын дүрэм Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөл дотроо болон байгуулсан комиссууддаа асуудал хэлэлцэхэд төрөлжсөн байгууллагуудын төлөөлөгчдийг санал өгөх эрхгүйгээр оролцуулах, түүнчлэн төрөлжсөн байгууллагуудад асуудал хэлэлцэхэд төлөөлөгчдөө оролцуулах арга хэмжээ авах эрхтэй.
᠋''Ирээдүй'' цогцолбор сургууль Цогцолборын гүнзгийрүүлсэн, төрөлжсөн сургалттай ангийн нэмэгдэл зардал
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын дүрэм 2. Зөвлөл төрөлжсөн байгууллагуудтай зөвлөлдөх, тэдгээрт зөвлөмж өгөх болон Ерөнхий Ассамблей, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын гишүүдэд хандан зөвлөмж гаргах замаар төрөлжсөн байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулж байх эрхтэй.
᠋''Ирээдүй'' цогцолбор сургууль ангиллын жолооч-засварчин бэлтгэх төрөлжсөн сургалтын стандартыг хангасан 48
᠋''Ирээдүй'' цогцолбор сургууль ЕБС-д гүнзгийрүүлсэн ба төрөлжсөн сургалт зохион байгуулах журмыг үндэслэн
᠋''Ирээдүй'' цогцолбор сургууль мэргэжлийн 9-р ангийн төрөлжсөн мэргэжил олгох сургалттай ангиудын элсэлтийн
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын дүрэм Асрамжийн зөвлөл шаардлагатай үед Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөл болон төрөлжсөн байгууллагуудаас тэдгээрт холбогдох асуудлаар тусламж авна.
Усан тээвэр Усан тээвэр нь далайгаар тээвэрлэлт хийхдээ төрөл бүрийн бараагаар төрөлжсөн байна:
НҮБ-ын Хүүхдийн Сан Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан () буюу товчоор ЮНИСЕФ (UNICEF) нь НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагуудын нэг юм.