Top 10 similar words or synonyms for принтерлүү

диспетчер    0.856607

хэрэглэгчээс    0.830334

кассаар    0.829506

эзэмшигчийг    0.826225

буцаагаад    0.826177

саадыг    0.821664

гүйлгээг    0.820013

дансаа    0.819064

картаа    0.816537

ажиллуулахад    0.816273

Top 30 analogous words or synonyms for принтерлүү

Article Example
Принт үйлчилгээ 1. Сүлжээний принт сервер – Энэ нь олон хэрэглэгч сүлжээгээр дамжуулан цор ганц принтерлүү ханддаг. Сүлжээний принт сервер нь утастай, утасгүй сүлжээн дээрх бүх хэвлэлийн удирдан зохицуулж байдаг. Мөн хэзээ ч ажиллагааны бэлэн байдалд байдаг.
Принт Сервер 1. Сүлжээний принт сервер – Энэ нь олон хэрэглэгч сүлжээгээр дамжуулан цор ганц принтерлүү ханддаг. Сүлжээний принт сервер нь утастай, утасгүй сүлжээн дээрх бүх хэвлэлийн удирдан зохицуулж байдаг. Мөн хэзээ ч ажиллагааны бэлэн байдалд байдаг.
Принт Сервер Принт сервер нь клиент компьютерүүдийг сүлжээгээр принтертэй холбох төхөөрөмж бөгөөд сүлжээнд холбогдсон компьютеруудаас хэвлэх хүсэлт хүлээн авч боломжит принтерлүү нь дарааллын дагуу илгээдэг. Ингэснээр хүлээгдэж буй ажлууд давхцах мөн хэт ачааллаас сэргийлнэ. Принт сервер нь ирсэн хүсэлтийг цуцлах, дараалалд оруулах, бүртгэл хийх зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэдэг. Принт сервер гэдэг нь нэг эсвэл түүнээс олон принтерийг хамтад нь ажиллуулах боломж бүхий компьютер эсвэл лан сүлжээнд холбогдсон тусгай зориулалтын төхөөрөмж буюу сервер байж болно. Мөн хэвлэх үйлчилгээний сервер нь бусад үйлчилгээний төхөөрөмжүүд болох утасгүй холбооны рүтер, галт хана зэрэгтэй хамтран ажиллах боломжтой.
Принт Сервер Common Unix Printing System (СUPS) бол клиент талын компьютер принт серверлүү хандах хандалтыг нь зөвшөөрдөг Юникс төст үйлдлийн системд зориулсан хэвлэх үйл ажиллагаанд хамгийн гол үүрэг гүйцэтгэх модулиар хэвлэх систем юм. CUPS ажиллаж байгаа компьютер нь клинт талаас ирсэн хэвлэх үйлдлийг хүлээж авах, боловсруулах , принтерлүү илгээх зэрэг үйлдлийг хариуцан ажиллах хост болдог. CUPS нь түр хадгалагч, хуваарилагч, болон хэвлэх өгөгдийг хэвлэгч төхөөрөмж ойлгох хэлрүү хөрвүүлэх шүүлтүүр систем, өгөгдлийг хэвлэгч төхөөрөмжрүү илгээх backend системүүдээс бүрддэг.TCP/UDP-н 631-р портыг ашигладаг. Хэвлэх явцыг удирдаж, дараалалд оруулахад IPP-г ашигладаг. Энэ нь мөн System V, Berkeley –н принт системүүдэд зориулан уламжлалт коммандын мөрийн интерфэйсээр хангахаас гадна Berkeley хэвлэх системийн LPD, SMB протоколуудыг дэмжин ажилладаг.
Принт үйлчилгээ Принт сервер нь клиент компьютерүүдийг сүлжээгээр принтертэй холбох төхөөрөмж бөгөөд сүлжээнд холбогдсон компьютеруудаас хэвлэх хүсэлт хүлээн авч боломжит принтерлүү нь дарааллын дагуу илгээдэг. Ингэснээр хүлээгдэж буй ажлууд давхцах мөн хэт ачааллаас сэргийлнэ. Принт сервер нь ирсэн хүсэлтийг цуцлах, дараалалд оруулах, бүртгэл хийх зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэдэг. Принт сервер гэдэг нь нэг эсвэл түүнээс олон принтерийг хамтад нь ажиллуулах боломж бүхий компьютер эсвэл лан сүлжээнд холбогдсон тусгай зориулалтын төхөөрөмж буюу сервер байж болно. Мөн хэвлэх үйлчилгээний сервер нь бусад үйлчилгээний төхөөрөмжүүд болох утасгүй холбооны рүтер, галт хана зэрэгтэй хамтран ажиллах боломжтой.