Top 10 similar words or synonyms for мэдээг

хариуг    0.822212

хуулбарлаж    0.779196

мэдээллийг    0.773220

хариу    0.772120

өгөхөд    0.765688

баримтыг    0.764935

таныг    0.761957

хүсэлт    0.759001

захиа    0.757698

хүсэлтийг    0.757086

Top 30 analogous words or synonyms for мэдээг

Article Example
Стеганографик Энэ аргаар нууцлахдаа эхлээд мэдээг RSA алгоритмаар оруулан нууцалж түүний дараагаар мэдээг бит битээр зөөвөрлөгч зурган тараан байршуулана.
Cloud News Мэдээг 1-5 минутын хоцролттойгоор компьютерын алгоритм ашиглан авч боловсруулалт хийн нийтэлдэг тул ижил мэдээг давхцуулан уншихгүй.
Стеганографик Энэ нь нийтийн түлхүүртэй алгоритм өөрөөр хэлбэл мэдээг нууцлахдаа нийтийн түлхүүрээр(public key) ашиглан нууцалдаг.Харин тайлж уншихдаа хувийн түлхүүр (private key) ашиглан мэдээгээ тайлж уншдаг. Нууцалсан мэдээг шифр текст(сipher text) гэж нэрлэх ба нууцлаагүй мэдээг plain text гэж нэрлэдэг.
A Sky Full of Stars "Ghost Stories" цомгоос мэдээг авав.
Secure hash algorithm Мэдээг 512 битийн хэсгүүдэд орж засварлана.
Стеганографик Номон дээр бичсэн ч харагдахгүй балаар мэдээллийн үсэгнүүдийг дугуйлж тодруулан номонд өгөгдлөө хадгалах нөгөө хүндээ бэлэглэх. Нөгөө мэдээг тайлж унших. Энэ хоёр хүн хоорондоо тохиролцсоны үр дүнд мэдээг солилцож байна. Мөн ямар нэгэн дохиог ашиглан мэдээллээ илгээх юм.
Стеганографик Watermark халдлага нь битийн давалгаа үүсгэж зурагны өнгөний хэддүгээр бит дээр өөрчлөлт хийсэнг олох замаар мэдээг ялгаж авдаг.Өөрөөр зөөвөрлөгч зургууд дээр анализ хийх аргаар их зурагтай төстэй зургийг гарган аргаар мэдээг тайлан уншдаг.
Стеганографик Known message attack халдлага нь түгээмэл ашиглагддаг үг болон өгүүлбэрүүдийг таних замаар мэдээг тайлах арга юм.
Монголд өнгөрүүлсэн есөн сар Уг хэсэгт Оросын Гадаад бодлогын архивт байгаа И.Я.Коростовецийн намтрын мэдээг орчуулан оруулсан.
Харилцан нөхөх процессууд. зөрчилөөс зайлсхийх шаардлага гардаггүй тул бага хэмжээний мэдээг дамжуулахад хэрэглэхэд тохиромжтой. Мөн компьютерийн хоорондын