Top 10 similar words or synonyms for зарцуулалтын

нөлөөлөхөд    0.872750

тасалдыг    0.870167

оношилгоо    0.859266

халдагчаас    0.856617

булчингуудын    0.856132

дэмжихэд    0.855604

шинэчлэхэд    0.852289

зангилаануудыг    0.850266

антивирус    0.850103

өгөөжийн    0.849972

Top 30 analogous words or synonyms for зарцуулалтын

Article Example
Resource-allocation graph algorithm Энэ нь үйл явц биелэгдэж эхэлхээс өмнө бүх шаардлагатай өнцгүүд нь аль хэдийн нөөцийн зарцуулалтын грaфикт харагдсан байх ёстой. Бид энэ шаардлагатай өнцгийг нөхцөл байдалд зөвшөөрнө.
50 хувийн дүрэм Тогтвортой бүтцэд #A = #C,Тэгэхлээр m= 1/2n. Энэхүү хамаарлыг тавин хувийн дүрэм гэнэ. Тавин хувийн дүрэм нь чөлөөт талбарын хэмжээний үнэлгээ мөн бөгөөд бүхнийг хамаарсан чөлөөт талбарт хамгийн таарсан функц нь ололттой хамрагдсан зарцуулалтын функцэд боловсруулагдсан.
Банкирын алгоритм Төрөл бүрийн өгөгдлийн бүтцүүд банкирын алгоритмыг хэрэгжүүлэхийг дэмждэг. Энэ өгөгдлийн бүтцүүд нь нөөц зарцуулалтын системийн мужийг кодоор шифрлэдэг (кодлодог). Систем дэх процессын тоог n, нөөцийн төрлийн тоог m гэж тэмдэглэе.
Богд хааны Засгийн газар 4. Богдын засгийн газарт улсын орлого, зарлага, санхүү, төсвийн зарцуулалтын тал дээр тодорхой ахиц гарч, тэр үед Оросод Монголын санхүүгийн асуудал давхар хөтлөгддөг байсан тул Монголоос хүн суулгаж, санхүүгийн асуудлаа хянуулах боломжтой болсон. 1916 оны байдлаар Монгол Улсын төсвийн орлого 6 сая, зарлага 6 сая байсан нь орлого нь зарлагаа нөхөж чадахгүйд хүрсэн тул жилээс жилд алдагдалд орж, Оросоос 5 сая рублийн зээл авч байжээ. Монгол оронд доорхи жижиг үйлдвэр, аж ахуйнууд байгуулагдсан.
Нөөцийг хуваарилах график алгоритм (Resource-allocation graph algorithm ) Бид нөөцүүдийг системийн түхай шаарлагатай тэмдэглэл хийсэн. Энэ нь үйл явц биелэгдэж эхэлхээс өмнө бүх шаардлагатай өнцгүүд нь аль хэдийн нөөцийн зарцуулалтын грaфикт харагдсан байх ёстой. Бид энэ шаардлагатай өнцгийг нөхцөл байдалд зөвшөөрнө. Графикт зөвхөн бүх өнцгүүд нэмэгдвэл нэмэгдсэн үйл явцууд нь шаардлагатай өнцгүүд юм. Энэ үйл явц нь Pi нь нөөц Ri рүү хүсэлт явуулдаг. Хүсэлт нь хэрвээ зөвхөн хүсэлтийг нь Pi->Rj өнцгийг дамжуулах өнцгийг Rj->Pi - лүү хөрвүүлэгдвэл энэ үр дүн нь нөөц зарцуулах графикийн эргэх харьцаа болно. Бид үүний аюулгүй ажиллагааг шалгахдаа эргэх илрүүлэлтийн алгоритмийг ашигладаг. Энэ алгоритм энэ графикийн хүсэлтүүд үйлдлийн системд n2 болж захиалагдана. n нь системийн үйл явцад оршиж буй тоо.
Resource,allocation,graph,algorithm(sw10d407)\ Бид нөөцүүдийг системийн түхай шаарлагатай тэмдэглэл хийсэн. Энэ нь үйл явц биелэгдэж эхэлхээс өмнө бүх шаардлагатай өнцгүүд нь аль хэдийн нөөцийн зарцуулалтын грaфикт харагдсан байх ёстой. Бид энэ шаардлагатай өнцгийг нөхцөл байдалд зөвшөөрнө. Графикт зөвхөн бүх өнцгүүд нэмэгдвэл нэмэгдсэн үйл явцууд нь шаардлагатай өнцгүүд юм. Энэ үйл явц нь Pi нь нөөц Ri рүү хүсэлт явуулдаг. Хүсэлт нь хэрвээ зөвхөн хүсэлтийг нь Pi->Rj өнцгийг дамжуулах өнцгийг Rj->Pi - лүү хөрвүүлэгдвэл энэ үр дүн нь нөөц зарцуулах графикийн эргэх харьцаа болно. Бид үүний аюулгүй ажиллагааг шалгахдаа эргэх илрүүлэлтийн алгоритмийг ашигладаг. Энэ алгоритм энэ графикийн хүсэлтүүд үйлдлийн системд n2 болж захиалагдана. n нь системийн үйл явцад оршиж буй тоо.