Top 10 similar words or synonyms for дараалалтайгаар

мессежийг    0.876450

дамжуулахдаа    0.864258

параметр    0.863146

хүснэгтийг    0.847514

пакет    0.839291

dns    0.839137

фрамийн    0.838317

дараалалд    0.837771

замчлалын    0.835442

командыг    0.833786

Top 30 analogous words or synonyms for дараалалтайгаар

Article Example
Сүмо Энгийн барилдаан нь дараах дараалалтайгаар явагддаг.
Төв процессорын төлөвлөлт • Дараалсан хандалт нь мэдээллийн хэсгүүдэд ээлж дараалалтайгаар хандаж ажилладаг гэсэн үг бөгөөд зарцуулах хугацаа нь хамгийн сүүлд ямар хэсэгтэй ажиллаж байснаас ихээхэн хамаардаг.
Гүйцэтгэлийн хугацаа Энэ бүлгийн мэргэжлийн хэсэг нь тэдгээр өөр өөр түгжрэлүүдийг хэрхэн харуулахад зориулсан компьютерийн системд ба техник хангамжыг дэмжих хэсэгт зөв дараалалтайгаар шийдэж үр ашигтайгаар биелэгддэг.
Зааварчилгааны цикл CPU-ий удирдлагын хэсэг нь холбоотой функцүүдийг дэс дараалалтайгаар удирддаг шиг тайлагдсан мэдээлэлийг дамжуулах мөн зааварчилгаа шаардлагатай байгаа хэсэгт тохируулсан буюу уншигдаж байгаа зүйлийн бүртгэл болон тэднийг математик, логик функцд тохируулах, бичигдсэн үр дүнг бүртгэх хэсэгт буцаан илгээх зэрэг үйлдлийг хийдэг. Хэрэв ALU-г оруулж өгсөн байвал энэ нь мэдээллийг CU-руу дамжуулах нөхцөл болдог.
Иохан Иоханы бичсэн Сайн мэдээний Ариун айлдал нь (Грек τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιον) МЭ 80-95 оны үед бичигдсэн. Сайн мэдээний дөрвөн Ариун айлдлын дундаас хамгийн онцлогтой ном бөгөөд нөгөө гурван номд орхигдсон байдаг Есүсийн Иудей, Иерусалим дахь үйлчлэлийн тухай илүү ихийг өгүүлсэн байдаг. Бичигч нь өөрийгөө "Есүсийн хайртай шавь" хэмээн далдалсан байдаг. (Иохан 13:23, 19:26, 20:2, 21:7,20) Эртний Христэд итгэгчдийн гэрчлэл баг уг сайн мэдээнд заасан баримтуудаас үзвэл уг номын зохиолч нь Христийн анхны арван хоёр шавийн нэг, Есүсийн ойрын хүрээний хүн (Петр, Иаков, Иохан) Зебеедений хүү Гэгээн Иохан хэмээн заадаг. Иохан энэхүү сайн мэдээгээ Ефес хотод сууж байхдаа бичсэн бөгөөд бичиж байх үедээ нас дээр гарсан байсан хэмээн түүхчид үздэг. Ном нь дэс дараалалтайгаар бичигдсэн нийт 21 бүлэгтэй.