Top 10 similar words or synonyms for гуминий

дэгдэмхий    0.942463

барийн    0.936122

будагч    0.934820

цууны    0.933619

карбонат    0.930714

хүчлүүд    0.928485

бодист    0.927551

ангидрит    0.926365

сульфид    0.925716

аммонийн    0.925030

Top 30 analogous words or synonyms for гуминий

Article Example
Гуминий хүчил Органик бодисууд (матери) нь хөрсийг сайжруулдаг, ургамлын ургалтад эерэгээр нөлөөлдөг болохыг, фермерүүд түүх бичигдэж эхлэхээс өмнө мэддэг байсан. Гэсэн хэдий ч, органик бодисуудын хими ба үүрэг нь маргаантай хэвээр байсан. Ялангуя 18-р зуунд буюу хүмүүс түүнийг судлах сэдэв болгон үзэж эхэлснээш хойш. Либихээс өмнө, гумусыг ургамал шууд хэрэглэдэг гэсэн ойлголттой байсан бол, хожим Либих, ургамлын ургалт нь органик бус нэгдлүүдээс хамаардаг болохыг тогтоосон.
Гуминий хүчил найлзуурт улаан толгойн (Agrostis stolonifera) үндэсний масс (хэмжээ) нэмэгддэг нь нотлогдсон.
Гуминий хүчил Гуминий хүчлүүд нь карбоксилат ба фенолат бүлгүүдийг агуулдаг нь, тэдгээрийг, Mg, Ca, Fe, Fe ионуудтай комплекс үүсгэх боломжийг олгодог. Гуминий хүчил болгон, 2 эсвэл түүнээс олон дурьдсан бүлгийг агуулдаг учир, тэд хелатын комплексүүдийг үүсгэх боломтой байдаг. Хелатын комплексийг үүсгэдэг нь, металлын ионуудын биохүртээмжийг тохируулахад оролцдог, гүминий хүчлүүдийн биологийн үүрэгүүдийн чухал хэсэг юм.
Гуминий хүчил Орчин цагийн хөрс судлаачид, органик бодисийн нөлөөлөлийг илүү өргөн хүрээнд авч үзэх болсон ба ямарч байсан гумус нь хөрсний ус агуулах (хадгалах) чадварыг нэмэгдүүлснээр хөрсний үржил шимийг сайжруулдаг болохыг хүлээн зөвшөөрсөн. Үүнээс гадна, ургамалууд нь системийн инсектицидуудын комлекс органик молекулуудыг шингээн авч хэрэглэдэг нь тогтоогдсоноос хойш, ургамалууд нь уусмал байдалтай гумусыг шингээх боломжтой байхыг үгүйсгэхээ болисон. Энэ нь уусдаггүй төмрийн оксидуудыг шингээх чухал процесс байж болох юм.
Гуминий хүчил Гуминий хүчил нь гуминий бодисуудын үндсэн бүрдүүлэгч бөгөөд гуминий бодисуудаас, хөрсний органик бүрдүүлэгч болох гумус, занар, нүүрс тогтох ба тэд олон гол, горхи, тогтмол ус, нуур, далайн усны найрлагад багтдаг, үхсэн органик материудийн биозадралын үр дүнд бий болдог хүчил юм. ГХ нь дан хүчил бус харин, карбоксил ба фенолат бүлгүүдийг агуулсан ялгаатай хүчлүүдийн холимог (нийлмэл) бөгөөд хоёр суурьт хүчил, заримдаа гурван суурьт хүчлийн шинж чанаруудыг үзүүлдэг. фульвиний хүчлүүд нь гуминий хүчлүүд бөгөөд бусадтайгаа харьцуулхад арай бага молекул жинтэй ба хүчилтөрөгчийн агууламж өндөртэй байдаг. Гуминий ба фульвиний хүчлүүд нь ихэвчлэн газар тариалангийн хөрсний бүтэцэд багтдаг хөрсийг сайжруулах хэрэгсэл болдог ба хүний хүнсний бүтээгдэхүүнд ховор ордог. Хүнсний бүтээгдэхүүнд, фульвиний хүчлүүд нь шингэн хэлбэртэйгээр эрдэс коллоидуудаас илэрдэг. Фульвиний хүчлүүд нь поли-электролитүүд ба өвөрмөц коллоидууд юм. Тэдний өвөрмөц чанар нь мембранаар хялбар нэвтэрдэгт орших ба бусад коллоидууд ингэж чаддаггүй.
Гуминий хүчил АНУ-ын Огаёгийн Их Сургууль, гуминий хүчлийн ургамлын өсөлтөд нөлөөлөх нөлөөллийг судлаж, "гуминий хүчил нь ургамлын ургалтыг нэмэгдүүлдэг" ба "бага зарцуулалтаар өндөр үр дүнд хүрдэг" болохыг тогтоосон.
Гуминий хүчил 1998 онд АНУ-ын Хойт Каролинагийн, ХАА ба Амьралын Ухааны Их Сургуулийн эрдэмтдийн хийсэн судалгаагаар, гуматыг хөрсөнд нэмхэд
Калийн гумат Калийн гумат нь гуминий хүчлийн калийн давс. Хүрэн нүүрсийг (леонардит) шүлтээр боловсруулан гарган авдаг ба хөрсний нэмэлт болгон ашигладаг.
Хүрэн нүүрс Өмнө дурьдсанчлан хүрэн нүүрс нь калийн гидроксидтэй урвалд ордог. Хүрэн нүүрс нь кали ба натрийн шүлтүүдтэй урвалд орж, усанд уусдаг, кали ба натрийн гуминий хүчлийн давсуудыг үүсгэдэг. Хүрэн нүүрс нь хэдий чинээ их исэлдсэн байна төдий чинээ их хэмжээний гуматуудыг үүсгэнэ. Мэдээж хэрэг эсрэгээр бага исэлдсэн нүүрсээс бага хэмжээтэй бүтээгдхүүн гарна. Бага исэлдсэн нүүрсүүд нь уусдаггүй гуминий фракциудыг ихээр агуулдаг. Манай орны Багануурын Уурхайн хүрэн нүүрс 30-60% гуминий хүчлийг агуулдаг.
Гломалин Гломалиний төрлийн хөрсний уургууд (ГТХУ) нь, гуминий хүчилтэй хамт, хөрсний эрдэс хэсгүүдийг хооронд нь холбож, чанарыг нь нэмэгдүүлдэг, хөрсний органик материйн чухал бүрдүүлэгч. Гломалиний нүүрстөрөгч ба азотыг хадгалах шинж чанар, мөн түүний нүүрстөрөгчийг шингээх арга зэргийг судалсан.