Top 10 similar words or synonyms for sarcopterygii

наткласа    0.932577

acanthodii    0.928691

osteichthyes    0.924734

chondrichthyes    0.920265

tetrapoda    0.909764

reptilia    0.905494

actinopterygii    0.904363

tetrapodomorpha    0.903847

amphibia    0.903072

резноперки    0.897143

Top 30 analogous words or synonyms for sarcopterygii

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Дводишалки Поткласа Sarcopterygii
Резноперки Резноперките или ракоперките (латински: "Sarcopterygii" или "Crossopterygii") сочинуваат класа на риби со месести перки, каде припаѓаат белодробните риби и целакантините. Името Sarcopterygii доаѓа од грчките зборови σαρξ, "саркс", што значи месо и πτερυξ, "птерикс", што значи перка.
Коскени риби Во коскени риби (односно класата Osteichthyes) спаѓаат најголемиот дел од рибите, со околу 24,000 видови кои ја населуваат речиси секоја водна површина на Земјата. Поделени се во две групи: резноперкови ("Sarcopterygii") и зракоперкови ("Actinopterygii") риби. Резноперкови риби се дводишалките, мала група на примитивни риби кои дишат воздух, како и целакантините, за кои до неодамна се сметаше дека се изумрени, но пронајден е еден жив претставник: латимеријата.
Резноперки Општо е прифатено дека резноперките припаѓаат на групата коскени риби, кои се карактеризираат со коскен скелет (наместо ‘рскавичен). Меѓутоа, како резултат на големите разлики кои постојат во градбата на перките, органите за дишење и циркулаторните структури кај резноперките и коскените риби, некои систематичари ја сметаат групата резноперки ("Sarcopterygii") за сестринска наткласа на наткласата коскени риби ("Osteichthyes"), наместо за класа во неа. Најстарите резноперки се пронајдени во најгорниот Силур. Првите резноперки биле многу слични на бодликавите ајкули ("Acanthodii"). Најблиските сродници на резноперките се зракоперките. Резноперките веројатно еволуирале во океаните, но подоцна ги населиле и слатките води за да ги избегнат предаторските оклопни риби ("Placodermi") кои биле доминантни во раниот-среден Девон.