Top 10 similar words or synonyms for nak

doble    0.953335

gly    0.950450

mongolyn    0.949781

mre    0.948722

mode_postfix    0.948256

apat    0.947590

tlu    0.947527

capire    0.946815

incoming    0.946554

cga    0.946430

Top 30 analogous words or synonyms for nak

Article Example
Латгалски јазик Bet nak jau sevkuram vīns kuorsynoj myužu
Нуклеарен реактор Натриумот и NaK (кнак) се нерѓосувачки метали и можат да се користат со многу нуклеарни горива. Неповолноста е што во контакт со вода или воздух доаѓа до спонтано запалување при што се создава водороден гас. Неутронска активност на натриумот го прави сисокорадиоактивен, но сепак периодот на полураспаѓање е многу кус, па не постои потреба за дополнително отстранување на радијацијата.
Нуклеарен реактор Течните метали, бидејќи се добри електрични спроводници, можат да бидат подвижени со електромагнетна пумпа. Неповолности се проблемите поврзани со инспектирањето и репарацијата на LMNR нуклеарните реактори потопени во непроѕирен стопен метал, а покрај ова алкалните метали можат да предизвикат дури и пожар. Други неповолности се корозија и/или создавањето на радиоактивни продукти. Најчесто се користат натриум, легура на натриум и калиум (NaK), олово, еутектична легура на бизмут и олово, а во првите вакви нуклеарни реактори се користела жива како средство за ладење.
Протокол за директно поврзување на два мрежни јазла Рамките разменети за време на воспоставувањето на врската PPP преку модем со повикување на телефонскиот број (dial-up) на семрежниот услужник. Првите девет рамки се поврзани со протоколот за контрола на врска. Секој крај на врската испраќа рамки LCР со барање за конфигурација, со кои предлага множество на конфигурациски опции. Другиот крај одговара со потврда за конфигурацијата LСР (LCP Configuration-ACK) доколку опциите се прифатливи, со негативна потврда (Configuration-NAK) а сите опции се препознаваат, но не се прифатливи, како и со одбивање на LCP конфигурацијата (Configuration-Reject) ако некои опции не се препознатливи или не се прифатливи за договарање. Може да се забележи дека договарањето за опциите може да бара одреден број размени на рамки. Содржината на последната рамка LСР за договарање на опции е прикажана во средниот прозорец на сликата, која потврдува дека треба да се употреби протокол за докажување на автентичноста на лозинката (РАР) за да се утврди автентичноста.