Top 10 similar words or synonyms for kcl

hpo    0.917656

сукцинат    0.912127

фумарат    0.911660

nak    0.905911

глутамин    0.905503

тулиум    0.904809

gly    0.904664

фосфин    0.901386

ципрофлоксацин    0.901321

tlu    0.900924

Top 30 analogous words or synonyms for kcl

Article Example
Јонска врска Јонското соединение KCl се образува на следниот начин, опишан со хемиската равенка:
Крв Од анјоните присутни во крвната плазма се слениве: хлорните, бикарбонантните и фосфатните. Најголем дел од хлорните јони се врзани со натриумовиот јон во вид на натриум хлорид (NaCl), а помалку во вид на KCl
Јонски кристал Јонските кристали се кристали кои се карактеризираат со кристална решетка каде што силите на сврзувањето меѓу јоните имаат електростатичка природа. Хемиски соединенија кои имаат јонска решетка во растворена или стопена состојба, се во форма на јони и се силни електролити. Пример за такви кристали се NaCl, KCl, K итн.