Top 10 similar words or synonyms for internal

using    0.951060

uses    0.949956

fiber    0.947549

sequences    0.947407

command    0.947053

material    0.945919

current    0.942157

extensions    0.940275

interaction    0.939870

insight    0.939057

Top 30 analogous words or synonyms for internal

Article Example
Гихт Harrison'principles of internal medicine 17th edition
Стереометриско моделирање Modern computed axial tomography and magnetic resonance imaging scanners can be used to create solid models of internal body features. Optical 3D scanners can be used to create point clouds or polygon mesh models of external body features.
Harley-Davidson Пред Втората светска војна, Харли-Дејвидсон беа произведувани во Јапонија под лиценца на компанијата Рикуо (Rikuo Internal Combustion Company) почнувајќи во 1929 година под името на Харли Дејвидсон и користењето на начинот на работа на компанијата, а подоцна под името Рикуо. Производството продолжи до 1958 година.
Етернет преку испреплетен пар 10BASE-T или 100BASE-TX јазол, исто така познат како MDI кој пренесува преку пин 1 и пин 2 и прима преку пин 3 и 6 на мрежниот уред, користи ""straight-through"" кабел во шемата за поврзување на MDI. Straight-through кабелот најчесто се употребува за поврзување на јазол во неговиот мрежен уред. За два мрежни уреда или два јазла да комуницираат меѓусебно (како прекинувач со друг прекинувач или компјутер со компјутер) најчесто се користи crossover кабел на брзина од 10 или 100 Mbit/s. Ако е возможно, може да се направат конекции со "straight-through" кабел со помош на MDI-X портата, исто така позната како ""internal crossover"" (внатрешен crossover) или ""embedded crossover"" конекција. Портите на разводната кутија (hub) или прекинувачот (switch) со такви ""internal crossover"" конекции, најчесто се означени со ""uplink"" или ""X"".
Border Gateway Protocol Кога BGP работи внатре во Автономни Системи, тој е именуван како Internal BGP (IBGP или Interior Border Gateway Protocol). Кога работи помеѓу автономни системи е именуван како External BGP (EBGP или Exterior Border Gateway Protocol). Во Cisco оперативните системи, IBGP рутите имаат административна должина од 200, што е помалку преферирано од EBGP или било кој друг внатрешно рутирачки протокол. Исто така и многу други имплементации на рутери префериираат EBGP.
Базелска спогодба Инаку, за пресметката на потребниот капитал за покривање на пазарниот ризик, банките може да избираат меѓу два пристапа, внатрешен модел или стандардизиран пристап. Пристапот на внатрешен модел (internal model approach) значи дека банката може да употреби сопствен модел за пресметка на потребниот капитал поврзан со пазарниот ризик, којшто треба претходно да биде одобрен од надлежното регулаторно тело. Во практиката, банките најчесто употребуваат некој модел за пресметка на вредноста изложена на ризик.
Border Gateway Protocol Автономните системи со Internal BGP(IBGP) мора да ги има сите негови IBGP врски поврзани во full mesh(каде што сите се меѓусебно поврзани со директна врска). Оваа full-mesh конфигурација бара секој рутер да одржува сесија со секој друг рутер. Во поколеми мрежи, големиот број на сесии значително влијаат врз перформансите на рутерите, како недостаток на меморија или премногу операции за обработување на процесорот.
Пристап на напредно мерење (Advanced measurement approach, AMA) Иако овој пристап им овозможува значајна флексибилност на банките, тие мора да имаат ригорозни процедури за развој на модел за оперативен ризик и независно потврдување на моделот. Имено, банката мора да демонстрира дека со пристапот кој го користи го задоволува стандардот на комплетност споредено со тој на пристапот базиран на внатрешен рејтинг ("internal rating-based approach") за кредитен ризик (на пример, споредено со период на една година и ниво на доверба 99,9 %). Дел од квантитативните стандарди кои можат да се применат како интернационално генерирани мерки за оперативен ризик се следниве:
Валтер Боте The following reports were published in "Kernphysikalische Forschungsberichte" ("Research Reports in Nuclear Physics"), an internal publication of the German "Uranverein". The reports were classified Top Secret, they had very limited distribution, and the authors were not allowed to keep copies. The reports were confiscated under the Allied Operation Alsos and sent to the United States Atomic Energy Commission for evaluation. In 1971, the reports were declassified and returned to Germany. The reports are available at the Karlsruhe Nuclear Research Center and the American Institute of Physics.
Сила This means that in a closed system of particles, there are no internal forces that are unbalanced. That is, the action-reaction force shared between any two objects in a closed system will not cause the center of mass of the system to accelerate. The constituent objects only accelerate with respect to each other, the system itself remains unaccelerated. Alternatively, if an external force acts on the system, then the center of mass will experience an acceleration proportional to the magnitude of the external force divided by the mass of the system.