Top 10 similar words or synonyms for facility

format    0.931883

guidelines    0.931092

working    0.927904

current    0.927867

advanced    0.927838

compiler    0.926466

process    0.926210

using    0.925631

audio    0.925509

response    0.925190

Top 30 analogous words or synonyms for facility

Article Example
Half Life 2 Episode One Дејствто во оригиналната Half Life се слулува во научно истражувачките лаборатории наречени Black Mesa research facility.
Оперативен систем Ран пример за оперативен систем во реално време со голем опсег на пресметување беше Transaction Processing Facility развиен од American Airlines и IBM за Sabre Airline Reservations System.
Идно проширување на Европската Унија Нуклеарната централа Метсамо, која се наоѓа на околу 40 километри од Ереван, во последните неколку години била тема на поголем прој преговори помеѓу земјата и ЕУ. Во 2007 година, земјата го одобрил планот да ја затвори централата согласно договорот со ЕУ. This is likely to take place by 2016 when the operating term of the Metsamor facility expires.
Владо Матевски За неговата долгогодишна наставна и научна работа и активност добитник е на повеќе признанија, благодарници и награди, како што се: државната награда Гоце Делчев (2011), Благодарница од GEF (Global Environment facility) – Програма за мали грантови во Македонија)(2015), Признанието Клучевите на Преспа (2016), Award in Recognition of Outstanding Contribution and Dedication to the Development of Ecology and Environmental Protection in Macedonia (od Makedonskoto ekolo{ko dru{tvo, 2016), Плакета од Природно-математички факултет по повод 70 години од постоењето (2016) и други.
Хабл (вселенски телескоп) Во просек двапати дневно Вселенскиот телескоп Хабл емитува податоци до сателит во геосинхроната орбита Сателитски систем за следење и релеј на податоци (TDRSS). TDRSS потоа ги испраќа научните податоци до една од двете 18 метри во дијаметар со голем капацитет антени лоциран во објектот за тестирање во Вајт Сендс White Sands Test Facility, Ново Мексико. Оттаму тие се испраќаат до Годардовиот центар за вселенски летови и на крајот до Научниот институт за вселенски телескопи за архивирање.
Half-Life 2: Episode Three Half Life 2: Episode Three е игра на Valve и продолжение на трилогијата Hаlf-Life 2. Оваа игра треба да излезе некаде во 2009 или 2010. Дејството ке се случува на северниот пол каде е заглавен бродот "Borealis". Гордон Фримен продолжува со мисија да го уништи тој брод и да ја врати назад Џудит Мосман. Комбајн војниците веќе се повлечени, но сѐ уште ги има во помал број од претходните епизоди. Гордон ќе стигне и до уништената станица на "Aperture science", поранешниот ривал на "Black Mesa research facility".
Неутрино Some particle accelerators have been used to make neutrino beams. The technique is to collide protons with a fixed target, producing charged pions or kaons. These unstable particles are then magnetically focused into a long tunnel where they decay while in flight. Because of the relativistic boost of the decaying particle, the neutrinos are produced as a beam rather than isotropically. Efforts to construct an accelerator facility where neutrinos are produced through muon decays are ongoing. Such a setup is generally known as a neutrino factory.
Гордон Фримен Ликот е претставен теоретски физичар, кој работи во научната институцја „Блек Меса“ (англ. "Black Mesa Research Facility") и е вклучен во еден експеримент кој случајно отвара една интердимензионална порта, која внесува вонземјани во институцијата. Во првата Халф-Лајф, Гордон Фримен се бори со неговите колеги во институцјата против вонземјаните и против специјалците кој се пратени да ја уништат институцијата и да убијат секого во неа. Во Hаlf-Life 2 Гордон е претставен некаде во Источна Европа години после инцидентот во Блек Меса, заедно со „Алијансата“ ("Combine"), интердимензионална империја која ги преземала сите интердимензионални порти и имаат целосна контрола врз планета Земја. Гордон им се придружува на отпорот и заедно се борат за слобода.
Европска централна банка Во тие околности, Управниот совет на ЕЦБ решил да интервенира со купување на грчки државни обврзници на секундарниот пазар со цел да го намали притисокот, а истовремено да им даде време на земјите од евро-зоната да го оформат Европскиот фонд за финансиска стабилност ("European Financial Stability Facility, EFSF"). Оттука, ЕЦБ jа лансирала „Програмата за пазарот на хартии од вредност“ ("Securities Markets Programmeme, SMP"). Програмата се состоела од интервенции на пазарот на приватни и државни должнички хартии од вредност за да се обезбеди ликвидност во проблематичните сегменти на пазарот. Официјалната цел на оваа програма била да се врати правилното функционирање на трансмисиониот механизам на монетарната политика со цел да се одржи ценовната стабилност на среден рок.
Еврообврзница Еврокомерцијалните записи претставуваат кусорочни неосигурени хартии од вредност што ги издаваат мултинационалните корпорации, а гласат на валута што е различна од матичната валута. Еврокомерцијалните записи служат за финансирање на обртниот капитал на претпријатијата и нивниот рок на достасување се движи од неколку недели до неколку месеци. За нив постои развиен секундарен пазар што го сочинуваат меѓународните банки, коишто заработуваат мала разлика меѓу куповните и продажните цени. Еврокомерцијалните записи се издаваат самостојно или со помош на посебен финансиски аранжман, познат како „средство за издавање на записи ("Note Issuance Facility, NIF")“. Овде се работи за договор меѓу банката и нејзиниот клиент (на пример, мултинационалното претпријатие), со кој тој има право да издава кусорочни хартии од вредност во рамките на определен период (на пример, пет години). Исто така, во договорот се одредуваат и максималната вредност на записите што може да ги издаде клиентот на банката, како и каматната стапка на записите (обично одредена врз основа на ЛИБОР). Притоа, во согласност со овој договор, банката потписник се обврзнува да ги откупи записите што издавачот не успеал да ги продаде.