Top 10 similar words or synonyms for cultural

critical    0.968753

lectures    0.965884

brill    0.964465

linguistic    0.962017

historical    0.960527

papers    0.960386

conference    0.960115

diplomacy    0.959380

literary    0.959285

reading    0.958829

Top 30 analogous words or synonyms for cultural

Article Example
Катерина Колозова • “The Project of Non-Marxism: Monstrously Radical Concepts and Monstrous Representation,” Cultural Logic (ISSN 1097-3087)
Катерина Колозова • “Examining the Possibility of a Universalist Form of Inclusion beyond European Cultural Hegemonism”, Genero Issue 15/2011, pp 3-16
Виктор Лилчиќ 1. Подготви и публикува елаборати за изведување шест научно истражувачки проекти, под заеднички наслов Protection and Safeguarding of the Cultural Heritage in the Republic of Macedonia.
Социологија на образованието 15. ^ Swartz, D., “Pierre Bourdieu: The Cultural Transmission of Social Inequality” in Robbins, D., (2000) Pierre Bourdieu Volume II, Sage Publications, London, pp.207-217
Димитар Мишев Во 1916 г. ја издал книгата „Бугарија во минатото“, преведена на англиски (1919) под насловот "The Bulgarians in the past. Pages from the bulgarian cultural history".
Социологија на образованието 14. ^ a b c Harker, R., (1990) “Education and Cultural Capital” in Harker, R., Mahar, C., & Wilkes, C., (eds) (1990) An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: the practice of theory, Macmillan Press, London
Букурешт Обсерватор Културал ("[[Observator Cultural]]") ја покрива уметноста во градот, и бесплатните неделни весници Шапте Сери и Б24 Фан ги набројуваат сите видови на културни и забавни настани. Градот е, исто така, дом на интелектуалното списание Дилема, сатиричното Академија Кацавенку, како и голем број на економски списанија.
УНЕСКО УНEСКO (англиски: "United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization" = „Oрганизација за oбразование, наука и култура на ООН“) — специјализирана агенција на Обединетите Нации основана на 16 ноември 1946 год. Основната цел на Организацијата е да придонесува за мирот и стабилноста промовирајќи соработка меѓу нациите преку образованието, науката и културата какo мeтoд за подобрување на универзалното почитување на правдата, законите, човековите права и основната слобода.
Национална библиотека на Шпанија Во 1986 г. во состав на Националната библиотека влегле и главните библиографски установи на Шпанија: Националната хемеротека ("Hemeroteca Nacional"), Шпанскиот библиографски институт (Instituto Bibliográfico Hispánico) и Центарот за документарна и библиографска ризница ("Centro del Tesoro Documental y Bibliográfico"), па така библиотеката станала и „Државен депозитен центар н шпанското културно сеќавање“ ("Centro Estatal Depositario de la Memoria Cultural Española"). Со ова, сите библиографски изданија од сите медиуми во државата се ставени во единствен шпански библиотечен систем, достапен за домашната јавност, меѓународните истражувачи и културно-образовни установи. Во 1990 г. библиотеката стекнала статус на автономен орган во рамките на Министерството за култура.
Тезеј Тезеј (старогрчки: "Θησεύς"), (Тесеј) e New Athens" pp 203–22: "This was a major cultural transition, like the making of the new Olympia by Hercules" (p. 204). Бидејќи Херакле бил дорски херој, Тезеј бил херојот-основач на Атињаните, кои го сметале за свој голем реформатор: неговото име потекнува од истиот корен како и "θεσμός" („thesmos“), грчки збор за „институција, закон“. Тој бил одговорен за "synoikismos" („живеење заедно“) - политичкото обединување на Атика под Атина, симболично претставено во неговото патување на подвизи, покорувајќи ги мошне ограничените дивјаци и монструозни ѕверови. Бидејќи тој бил обединувачкиот крал, Тезеј изградил и престојувал во палата на тврдината на Акропол која можеби била слична на палата што била откопана во Микена. Паузаниј изјавува дека по "synoikismos"-от, Тезеј основал култ на Афродита Пандема („Афродита на сите луѓе“) и Пејто на јужната страна на Акропол.