Top 10 similar words or synonyms for coo

hpo    0.940148

gly    0.937968

gue    0.935676

фумарат    0.935430

jinke    0.934383

tlu    0.933522

nak    0.932798

enkhjin    0.931468

тулиум    0.930954

doble    0.930745

Top 30 analogous words or synonyms for coo

Article Example
Оксид CoO - кобалт(IV)оксид
Калциум оксалат Калциум оксалат е хемиско соединение кое формира кристали. Неговата хемиска формула е CaCO или Ca (COO).
Кобалт Постои голема разновидност кај соединенијата на кобалтот. Оксидационите броеви +2 и +3 се најчести, но, како и да е, комплексите од типот кобалт(I) се исто така доста чести. Солите на кобалт(II) го образуваат црвено-розеникавиот [Co(OH)] комплекс во водни раствори. Додавањето на вишок хлориди ќе ја промени неговата боја од розева во сина, како резултат на образувањето на [CoCl]. Кобалтните оксиди се антиферомагнетични при ниски температури: CoO (на 291 K) и CoO (на 40 К).
Пирогроздова киселина Пирогроздова киселина (CHCOCOOH) е органска киселина, кетон, и наједноставен претставник на алфа-кето киселините. Карбоксилатниот (COO) анјон на пирогроздовата киселина, и нејзина Бренштед-Лориева коњугирана база, CHCOCOO, е позната како пируват, и е клучна раскрсница во неколку метаболитички патишта.
Извршен директор Најчесто тоа се: Извршен финансов директор (chief financial officer (CFO)), извршен директор за операции (chief operating officer (COO)), извршен технички директор (chief technical officer (CTO)), извршен маркетинг директор (chief marketing officer (CMO)), извршен директор за информации (chief information officer (CIO)), и директор или заменик претседател, во одделот за човечки ресурси.