Top 10 similar words or synonyms for concerning

behaviour    0.962657

crisis    0.955945

systematic    0.952334

questions    0.950942

native    0.950480

texts    0.949615

its    0.947465

navajo    0.946729

phylogenetic    0.945636

identity    0.944547

Top 30 analogous words or synonyms for concerning

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Електронско неутрино But I don't feel secure enough to publish anything about this idea, so I first turn confidently to you, dear radioactives, with a question as to the situation concerning experimental proof of such a neutron, if it has something like about 10 times the penetrating capacity of a "γ" ray.
Џејмс Хатон По 25 годишното внимателно проучување на ерозијата во речните долини и образувањето на седименти во естуарите на реките, Хатон го напишал двотомниот трактат ,Историја на Земјата‘‘. ,Теоријата на Земјата‘‘ била предавана во две лекции на Кралското здружение во Единбург, најпрво од неговиот пријател Џозеф Блек на 7 март 1785 година (поради болеста на Хатон), а потоа од Хатон на 4 април 1785 година. На заседанието на здружението од 4 јули 1785 година, Хатон дал кратко резиме на својата дисертација ,Concerning the System of the Earth, its Duration and Stability‘‘.
Михаил Бакунин Во Москва, Бакунин брзо се стекнува со пријатели кои се поранешни универзитетски студенти и се ангажира во систематска студија за идеалистичката философија, групирана околу поетот Николај Станкевич. Философијата на Имануел Кант од почетокот зазема централно место во нивните студии, потоа следел Шелинг, Фихте и Хегел. Во есента 1835, Бакунин започна со формирање на философски кружок во неговиот роден град Прјамухино. Во 1836, Бакунин се враќа во Москва, каде што објавува преводи од Фихте како "Some Lectures Concerning the Scholar's Vocation" и "The Way to a Blessed Life", која патем стана негова омилена книга. Со Станкевич тој исто така го чита Гете, Шилер, Жан Пол и Хофман.
Дејвид Хјум Во периодот 1747-1749 година, Хјум одлучил своето главно дело „Расправа за човековата природа“ да го преобјави во попристапна форма за читателите, издвојувајќи ја секоја книга во помали расправи, исфрлајќи ги потешките и нејасни делови и стилски дотерувајќи го целото дело. Така, со преработка на првата книга настанало неговото најпознато дело „Истражување на човечкиот разум“ ("Enquiry Concerning Human Understanding"), објавено во 1748 година; од втората книга произлегла малата расправа на околу 30 страници „Дисертација за страстите“ ("Dissertation of the Passions"); а со преработка на третата книга настанало делото „Истражување на принципите на моралот“ ("Enquiry Concerning the Principles of Morals") од 1751 година, кое самиот го оценил како своето убедливо најдобро дело. Истата година, Хјум ги објавил и своите „Политички расправи“ ("Political Discourses"), кое било единственото негово дело кое доживеало успех уште со самото објавување. Подоцна, работејќи како библиотекар, Хјум имал на располагање голем број книги, што му помогнало да го напише големото дело „Историја на Англија“. Така, во 1754-1756 година ја објавил историјата на династијата Стјуарт, во 1759 година - историјата на династијата Тјудор, а во 1763 година ја објавил постарата англиска историја. Овие дела имаат големо значење за англиската историографија, бидејќи во нив Хјум не се задржал само на опишување на војните и другите настани, туку ги анализирал и општествените односи, моралот и уметноста. Додека работел на англиската историја, Хјум го напишал и делото „Природна историја на религијата“ ("Natural History of Religion"), објавено во 1757 година, кое предизвикало остри напади од страна на ортодоксните верници. Најпосле, тој го напишал уште едно слично дело „Дијалози за природната религија“ ("Dialogues on Natural Religion"), кое не се осмелил да го објави, така што излегло од печат дури по неговата смрт.
Џон Лок Онтолошките погледи на Лок се дадени во неговото главно дело „Есеј за човековиот разум“ ("An Essay Concerning Human Understanding") од 1690 година, како и во помалото дело „За управувањето со разумот“ ("On the Conduct of the Understanding"). Така, уште во воведот на „Есејот за човечкиот разум“, Лок најавува дека во него ќе го истражува „потеклото, сигурноста и обемот на човековото сознание, заедно со темелите и степените на верувањето, мислењето и согласувањето“. Притоа, тој нагласува дека не планира да ги проучува спекулациите за суштината на духот и неговиот однос кон телото, туку сака да проучи како духот доаѓа до знаењето, до каде допира знаењето и кои се степените на верувањата и мислењата за нештата за кои немаме сигурни знаења.
Џорџ Беркли Во 1707 година, Беркли објавил две помали расправи, „Arithmetica“ и „Miscellanea Mathematica“, додека во 1709 година излегло неговото прво поголемо дело „Есеј за новата теорија на видот“ ("Essay towards a New Theory of Vision"). Веќе следната година го објавил своето главно дело „Расправа за принципите на човечкото спознание“ ("A Treatise concerning the Principles of Human Knowledge") во кое ја изнесол својата филозофска концепција во заокружен облик. Истите погледи ги објавил повторно во 1713 година, во популарна форма, во своето дело „Три разговори меѓу Хилас и Филонус“ ("Three Dialogues between Hylas and Philonous"). Неговите подоцнежни дела се помалку значајни, зашто во нив Беркли не изнесол нови идеи, туку во нив тој претежно ги повторува своите погледи или полемизира со слободните мислители. На пример, такви се делата: „Забелешки за Колинсовата расправа за слободоумноста“ ("Remarks on Collins Discourse of Freethinking"), „Алкифрон или безначајниот филозоф“ ("Alciphron or the Minute Philosopher") од 1732 година, „Аналитичарот или расудување насочено кон еден математичар-неверник“ ("The Analyst or a course addressed to an infidel Mathematician") од 1734 година и „Одбрана на слободоумноста во математиката“ ("Defence of Freethinking in Mathematics") од 1735 година. Дури во своето последно дело „Siris“ од 1744 година, Беркли тргнал кон нов, платонистичко-мистичен пат.