Top 10 similar words or synonyms for behaviour

concerning    0.962657

relationship    0.949155

between    0.946739

its    0.946355

tonal    0.945409

current    0.945285

crisis    0.943093

discovered    0.942402

systematic    0.942191

relationships    0.941158

Top 30 analogous words or synonyms for behaviour

Article Example
Меланотропин Millington GW (2007). "The role of proopiomelanocortin (POMC) neurones in feeding behaviour". Nutr Metab (Lond) 4: 18.
Односи со јавноста Односите со јавноста делуваат и на интерната јавност и тоа на вработените, стручните лица и претставниците на фирмата. Познавањето на дисциплината организационо однесување (Organisational behaviour) за лицето кое се занимава со проблематиката на односи со јавноста, е од големо значење.
Графити The Anti-Social Behaviour Act од 2003 година стана најновиот британски закон против графитите. Во август 2004 година, кампањата Чувајте ја Британија чиста објави напис во весниците за строго применување на законите за графитите и за подржување на предлозите за казнување на графити кршачите на законите и за забранување на продажбата на аеросолна боја на секој под 16 години. Написот исто така ја осуди употребата на графити во реклами и во музички спотови.
Графити Во Велика Британија, градските совети имаат моќ да започнат акција против сопственикот на било која сопственост што била уништена за време на Anti−Social Behaviour Act од 2003 година (како што беше додадено во Clean Neighbourhoods and Environment Act 2005) или во некои случаи, the Highways Act. Ова често се користи против сопствениците на имоти кои дозволуваат на заштитните табли да биде цртано сè додека имотот не е оштетен.
Теорија на игрите „Теорија на игрите и човековото поведение“ ("Theory of games and human behaviour") објавена во 1944 г. Потоа како фундаментален придонес за оваа теорија се исказите на Џон Неш кој ги дефинира оптималните стратегии за игра со повеќе играчи и го дефинира поимот рамнотежа. Најблиската врска помеѓу оваа теорија и економијата е на полето на истражување и пронаоѓање на рационални стратегии во ситуации каде резултатот не зависи само од сопствената стратегија и “условите на пазарот”, туку зависи и од стратегијата на другите учесници кои имаат исти цели (во Економијата тоа е профитот и задржувањето на потрошувачите).
Хидраулика Хидраулика е тема во применетата наука и инженерство и се занимава со механичките својства на течностите или флуидите. At a very basic level, hydraulics is the liquid version of pneumatics. Fluid mechanics provides the theoretical foundation for hydraulics, which focuses on the engineering uses of fluid properties. In fluid power, hydraulics are used for the generation, control, and transmission of power by the use of pressurized liquids. Hydraulic topics range through some part of science and most of engineering modules, and cover concepts such as pipe flow, dam design, fluidics and fluid control circuitry, pumps, turbines, hydropower, computational fluid dynamics, flow measurement, river channel behaviour and erosion.