Top 10 similar words or synonyms for adh

креатин    0.905431

кетоза    0.891957

трифлуорид    0.890700

ципрофлоксацин    0.890441

сукцинат    0.890051

спроводно    0.889677

антациди    0.886496

синтетаза    0.885606

аспартат    0.884185

бензил    0.880975

Top 30 analogous words or synonyms for adh

Article Example
Вазопресин Вазопресинот (ADH) се секретира од неврохипофизата и влијае врз водениот метаболизам на организмот, при што го инхибира исфрлањето на вода преку урината. Ова дејство на вазопресинот се одвива преку реапсорпција на водата од примарната урина во дисталните бубрежни каналчиња. Недостигот на секреција на ADH во организмот предизвикува воден дијабетес (Diabetes insipidus), додека преголемата секреција на овој хормон предизвикува стеснување на крвните садови, како резултат на што доаѓа до зголемување на крвниот притисок.
Алкохол дехидрогеназа Алкохол дехидрогеназа (ADH, од ) претставува група на ензими од групата на дехидрогенази, кои ги има во многу организми и учествуваат во конверзијата на алкохолите до алдехиди и кетони со редукција на никотинамид аденин динуклеотид (NAD до NADH).
Ендокрина жлезда Во хормони со локално дејство се: ткивните хормони гастрин, ацетил холин, секретин, ренин, холецистокинин, панкреазимин, ентерогастрин, леукопластин и др.Во хормони со општо дејство се: хормоните за раст и развој, оние хормони кои кои го регулираат метаболизмот (хормоните на тироидната жлезда, TSH - соматотропен ослободувачки хормон, панкреас и др.).Во хормони со специфично дејство се: "тиреотропен хормон" (TSH), делува на тироидната жлезда, "антидиуретичен хормон" (ADH), дејствува на завршниот дел на тибулите во бубрегот, и дејствува на строго одредени клетки и ткива.
Бубрег Дисталната тубула функционира во преносот на K, H и NH во луменот и Na, Cl и HCO надвор од него. Преносот на соли во оваа област е под ендокрина контрола и се подесува според осмотските услови. Потоа филтратот се движи кон собирачкото каналче, кое ја носи течноста до бубрежното легенче, мочководите и надвор од телото преку мочниот канал. Епителот на собирачкото каналче е пропуслив за вода, но не и за соли или уреа. Хормонот ADH од постериорниот дел на хипофизата ја контролира пропусливоста на вода во собирачкото каналче. Овој одговор доведува до губење на вода преку осмоза од филтратот (кој е хипоосмотски во однос на интерстициската течност) со што се зголемува концентрацијата на соли и уреа во урината. Во дното на собирачкото каналче, епителот е пропуслив за уреа. Дифузијата на дел од уреата надвор од филтратот во околните ткива помага во добивањето на интерстицискиот концентрациски градиент потребен за дифузијата на водата од симнувачкиот дел на Хенлеовиот јазол. Уреата исто така помага при истиснувањето на водата од филтратот во собирачкото каналче, со што му се овозможува на бубрегот да излачува урина која е хипертонична во однос на повеќето телесни течности, својство важно за зачувување (конзервација) на водата.