Top 10 similar words or synonyms for широконосни

штитовидни    0.883789

ebenaceae    0.880958

courbet    0.880416

cyrillaceae    0.880413

sisterhood    0.878501

ictinaetus    0.878401

sabiaceae    0.878048

myrtales    0.877912

oleaceae    0.877601

pardalis    0.877562

Top 30 analogous words or synonyms for широконосни

Article Example
Широконосни мајмуни Широконосните мајмуни, со исклучок на човекот, се единствените примати кои живеат на американскиот континент. Нивниот ареал на живеење се протега од јужно Мексико до северна Аргентина. На островите од Карипското Море порано постоеле неколку (денес изумрени) видови кои припаѓале во групата на антилски мајмуни ("Xenotrochini").
Широконосни мајмуни Широконосните мајмуни се распределени во пет фамилии:
Широконосни мајмуни Најстарите фосили од широконосни мајмуни и припаѓаат на олигоценската епоха. Во однос на двата други инфраредови на сувоносни мајмуни, поблсико сродство имаат со старосветските мајмуни отколку со аветите. Многу е веројатно дека претците на овој таксон го преминале Атлантскиот Океан на пловечки дрвја во епохата кога растојанието меѓу континентите не било толку големо.
Широконосни мајмуни Широконосни мајмуни или новосветски мајмуни () — парворед на примати. Заедно со тесноносните мајмуни (старосветски мајмуни) го образуваат инфраредот на вистински мајмуни, а со аветите го образуваат подредот на сувоносни мајмуни.
Широконосни мајмуни За разлика од старосветските мајмуни, кај широконосните мајмуни ноздрите се насочени нанапред, а носот во целост е покрупен и поширок. Големината и тежината на широконосните мајмуни е различна. Најмал претставник од овој инфраред воопшто е џуџестиот мармозет, кој тежи само 100 г, а најголеми се дрекавците и неколку видови на пајаковидни мајмуни, чија тежина надминува 10 кг. Сите новосветски мајмуни живеат на дрвјата и, со исклучок на ноќните мајмуни, активни се во текот на денот.
Пајаковидни мајмуни Пајаковидните мајмуни () образуваат фамилија на широконосни мајмуни ("Platyrrhini"). Фамилијата вклучува околу 30 современи видови, распространети исклучиво во Новиот свет.
Вистински мајмуни Вистински мајмуни, симии или виши примати () — инфраред на сувоносни мајмуни ("Haplorhini") кои имаат слична градба на телото со човекот. Според последните антрополошки и генетички податоци, сите мајмуни од инфраредот на вистинските мајмуни се делат на два парвредови: широконосни („новосветски мајмуни“) и тесноносни („старосветски мајмуни“). Најстарите фосили на вистински мајмуни се пронајдени во Индија во 2008 година и се од видот гуџаратска антрасимија ("Anthrasimias gujaratensis"). Тие датираат од пред 54,5 милиони години. Од еоценските депозити во Кина е познат родот еосимија, стар околу 45 милиони години. Во застарената систематика овој таксон се сметал за подред на антропоидите — вишите примати ("Anthropoidae"). Денес, заедно со аветите, вистинските мајмуни се вклучени во поткласата на сувоносни мајмуни. Времето на разделување на сувоносните мајмуни на вистински мајмуни и авети, според генетиката, се проценува на 77-80 милиони години, а претходните проценки биле 63 милиони години. Разделувањето на тесноносни и широконосни било пред 43 милиони години.