Top 10 similar words or synonyms for фелдспатот

жолток    0.878328

pernis    0.873931

serinus    0.872890

одречно    0.872108

desmodium    0.871706

louÿs    0.870588

карапетков    0.870404

expressed    0.869548

moonstruck    0.869294

просеник    0.869184

Top 30 analogous words or synonyms for фелдспатот

Article Example
Силикати Меѓу големиот број силикати најголемо значење има фелдспатот, кој е важна суровина во производството на порцелан и огноотпорен материјал.
Виница Градот располага со богат растителен и животински свет. Подрачјето овозможува одгледување на култури, како што се оризот, пченицата и пченката, а во повисоките подрачја е богат со пасишта и шуми. Градот има богати насади со дрво од вид топол и орев. Виница е богата со термоминерални води, а подрачјето на градот Виница содржи голем број минерали, како шо са: интрузивните камења-гранит, кварцот, фелдспатот, глината, карбонатот (лапорец), азбестот и железото.
Скапоцен камен 'Кварцот' е втор најмногу простран минерал на земјината кора после фелдспатот. Направен е од системот на SiO4 каде што секое соединение на кислород се дели на два тетраедара давајки им ја целовкупната формула SiO2. Има доста разни видови кварц, од кои некои се и полудраги камења. Особено во Европа и средниот исток, разновидноста на кварцот постои уште од древно време од најчесто користените минерали за правење на накит и резби на камен.
Долерит Според составот, многу сличен на габрото, долеритот обично содржи пироксен, плагиоклас на фелдспатот (главно лабрадорит) и оксиди на железото и на титанот, како што е илменитот. Долеритот варира од оној со малку кварц до оној со големи количества оливин или хорнбледа. Долеритот обично се јавува во интрузии од вулканско потекло во облик на плочи или кружни клинови. Карпите што ги опкружуваат тие интрузии понекогаш се изложени на термална метморфоза. Ова укажува на тоа дека многу долеритни интрузии служеле како патека за екструзивната лава што ја напојувала магмата, или за натамошни интрузивни и екстензивни карпести жици (дајкови) и сливови. Долеритните интрузии некогаш опфаќаат и егзотични блокови (ксенолити) од крупнозрнести магматски или метаморфни карпи што се издигале од голема длабочина. Тие имаат големо значење затоа што даваат примероци од карпи од дното на континенталната кора и понекогаш и од горната обвивка, коишто обично не се достапни. Минералните зрна на долеритот се вкрстуваат и образуваат многу компактна карпа со голема отпорност кон силите на гмечење. Поради тоа, долеритот често се користи како смеса на камениот материјал во носечките слоеви во основата на патиштата.
Силициум Силициум е хемискиот елемент во периодниот систем што има симбол Si и атомски број 14. Како четиривалентен металоид, силициумот е помалку реактивен од својот хемиски аналог јаглерод. Тој е вториот најзастапен елемент во земјината кора, образувајќи околу 25,7% од нејзината маса. Не се наоѓа слободен во природата. Главно се наоѓа во минералите кои се состојат (практично) од чист силициум диоксид во различни кристални форми (кварц, халкедон, опал) и како силикати (различни минерали кои содржат силициум, кислород и еден или друг метал), на пример, како фелдспатот. Овие минерали се составни делови на глината, песокот и различните типови на карпи како што се гранитите и песочниците. Силициумот е главната состојка на повеќето полуспроводнички направи и, во форма на силика и силикати се наоѓа во стаклото, цементот и керамиката. Тој е исто така состојка на силиконите, име за најразлични пластични супстанци. Силициумот се користи најчесто во полуспроводниците бидејќи останува полуспроводник и на повисоки температури отколку полуспроводникот германиум и поради неговиот нативен оксид, тој лесно формира подобра полуспроводничка/диелектрична површина отколку речиси сите други материјални комбинации.