Top 10 similar words or synonyms for тревести

повеќегодишни    0.911700

грмушести    0.901630

дрвенести    0.888322

зимзелени    0.888227

зелјести    0.881109

дрвенестите    0.871814

двегодишни    0.868278

листопадни    0.860688

четинари    0.859348

зрнести    0.849631

Top 30 analogous words or synonyms for тревести

Article Example
Орнитогалум Орнитогалумите се многугодишни тревести растенија. Тие се отровни (содржат карденолиди од типот на конвалатоксин и конвалозид). Овие геофити образуваат луковици. Неколкуте базални листови се едноставни, тревести и меснати. Лисните рабови можат да бидат мазни или влакнести.
Лутиче Родот лутиче () обединува едногодишни или многугодишни, водни или сувоземни тревести растенија со јадлив, а понекогаш и отровен сок.
Црвоточни растенија Црвоточни растенија () — еукариотски, тревести и зимзелени растенија. Пред 330 милиони години егзистирале и џиновски, дрвенести црвоточини.
Зелки семејството се состои од тревести растенија со годишни, двегодишни или повеќегодишни животни циклуси.
Биоразновидност За клучни екосистеми во земјата се сметаат шумските, планинските, сувите тревести и водните.
Трипрсен коњ Живеалиштето или биомот на трипрсниот коњ биле тревести низини, прерии или степи.
Орхидеи Орхидеите се многугодишни тревести растенија и немаат трајни дрвенести структури. Тие можат да растат на два начина:
Црници Претставниците од "Moraceae" се еднодомни или дводомни дрвја, грмушки, лијани или поретко тревести растенија од кои речиси сите поседуваат млечен сок во своите стебла.
Лилјани Лилјаните се нашироко распространети по Земјата и се особено чести во топлите умерени и тропски региони. Повеќето видови се многугодишни тревести растенија кои поседуваат луковици (или други форми на метаморфозирани корења) од кои се издигнуваат исправени групации на тесни, тревести листови или листести стебла. Неколку видови се дрвенести, а некои се мали дрвја.
Облик на растенијата Многугодишните тревести растенија се одликуваат со едногодишни надземни делови, додека подземните делови се повеќегодишни, кои даваат нови надземни изданоци на местото на изумрените.